Настройки файлов cookie
CZ
EN
DE

Изоляция

Реконструкции, GO энергоблоков, котлов и энергетических ресурсов

Elektrárna Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,80 mil. kč
CZT Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,40 mil. kč
Elektrárna Dětmarovice – izolace ventilátoru 2 013 1,00 mil. kč
Pivovary Protivín a Velké popovice - izolace nádrží 2 013 0,50 mil. kč
AGC Řetenice – izolace filtru 2 013 2,20 mil. kč
Mariánské Lázně – izolace kotle 2 013 2,20 mil. kč
Stalowa Wola 1x160MW - Izolace turbíny a protihlukový kryt 2 013 - 2 014 3,30 mil. kč
HKW Lichterfelde, Berlín - izolace kotle, potrubí a aparátů 2 013 - 2 014 8,90 mil. kč
Elektrárna Třebovice – DeNOx, tepelné izolace 2 013 0,80 mil. kč
Výtopna Třeboradice – izolace potrubí 2 013 1,30 mil. kč
EL. Třebovice – izolace kotle 2 013 0,50 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 013 19,80 mil. kč
AGC Řetenice, HOTOX system – izolace potrubí 2 013 3,40 mil. kč
V Obec Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,70 mil. kč
PJ Teplice, VS Beethoven – izolace potrubí 2 013 0,90 mil. kč
ALPIQ Kladno – izolace na potrubním mostě 2 013 0,50 mil. kč
PJ Klášterec-EPRU – izolace parovodu 2 013 3,20 mil. kč
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí 2 013 0,50 mil. kč
Lovosice – izolace výměníkových stanic 2 013 0,40 mil. kč
Obchodní dům „Galerie“ v Teplicích - izolace VZT 2 013 - 2 014 9,00 mil. kč
Sporten a.s. – izolace parovodu 2 013 0,50 mil. kč
Poldi Kladno – izolace na potrubním mostě 2 013 3,60 mil. kč
ELE Ledvice – izolace potrubí a nádrží 2 012 0,50 mil. kč
EPRU 1 – oprava izolací na kotli K6 2 012 0,70 mil. kč
ALPIQ Kladno – izolace potrubí ve strojovně 2012-2013 25 mil. Kč a kotelně 2 012 - 2 013 25,00 mil. kč
ELE Ledvice – protihlukové kryty a izolace potrubí 2 012 - 2 013 3,70 mil. kč
Vřesová – oprava izolace potrubí TG 2 012 - 2 015 3,30 mil. kč
Kelheim, Německo – izolace potrubí a zařízení 2 012 6,20 mil. kč
Lovochemie – izolace potrubí a výměníků 2 012 - 2 013 11,10 mil. kč
Draslovka Kolín – tepelné a chladové izolace potrubí a aparátů 2 012 2,50 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 012 3,40 mil. kč
IZRAEL – protihlukové kryty turbín 2 012 8,80 mil. kč
Pivovar Svijany – izolace tanků 2 012 0,50 mil. kč
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí 2 012 - 2 013 0,50 mil. kč
CZT Ledvice – izolace horkovodu 2 012 1,10 mil. kč
Alejní ulice, Teplice – oprava izolace horkovodu 2 012 0,90 mil. kč
Slovnaft Bratislava – izolace potrubí 2 012 5,00 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 012 5,00 mil. kč
Teplárna Domoradice u Českého Krumlova-Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2 012 7,90 mil. kč
Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2 012 7,90 mil. kč
ALPIQ Kladno – oprava tepelných izolací 2 012 1,10 mil. kč
Sklárna Řetenice – izolace potrubí 2 011 1,30 mil. kč
ELE Ledvice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbíny – Nový Zdroj 660 MWe 2 011 - 2 013 22,30 mil. kč
ELE Počerady - oprava izolací kotle a parovodů měření tečení 2 011 0,90 mil. kč
Chemopetrol Litvínov – oprava izolací nádrží Zarážka 2011 2 011 13,20 mil. kč
ELE Tušimice – izolace filtru 2 011 1,80 mil. kč
Keramost Prunéřov – izolace filtru 2 011 0,50 mil. kč
Oprava Izolací parovodu TN Most – Litvínov 2 011 3,50 mil. kč
Parovod Bílina - izolace potrubí 2 011 2,50 mil. kč
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2 010 1,00 mil. kč
ELE Tušimice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbín – blok 21, 22 2 010 - 2 011 37,00 mil. kč
ELE Prunéřov-rekonstrukce regulačního kotle 2 010 9,40 mil. kč
Teplice – oprava izolací parovodu 2 010 0,80 mil. kč
Area Imp.-Sineco Eng-izolace Vetropack Blansko 2 010 2,50 mil. kč
ČOV Bystřany – izolace a oplechování nádrží 2 010 1,90 mil. kč
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2 010 1,00 mil. kč
Kyjov – izolace elektroodlučovače 2 010 3,00 mil. kč
Chomutov – izolace VZT rozvodů 2 010 0,60 mil. kč
ELE Prunéřov – rekonstrukce regulačního kotle 2 010 9,40 mil. kč
Teplice – oprava izolací parovodu 2 010 0,80 mil. kč
ČEZ Teplárenská-rekonstrukce izolací parovodu, Hodonín-Holíč 2 009 - 2 010 16,50 mil. kč
Lovosice-izolace reaktoru 2 009 - 2 010 0,60 mil. kč
Glanzstoff-Bohemia s.r.o.celoroční izolace 2 009 3,31 mil. kč
ELE Prunéřov – oprava izolací turbíny 2 009 0,60 mil. kč
Izolace OB13 CHUV Ledvice 2 009 1,20 mil. kč
Lavimont Brno, a.s.-izolace potrubí Lovosice 2 009 5,22 mil. kč
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2 009 1,56 mil. kč
Duchcov – izolace elektrofiltru 2 009 1,50 mil. kč
ELE Hodonín – izolace potrubí 2 009 - 2 010 16,80 mil. kč
Lovosice – izolace potrubí bionafty 2 009 4,40 mil. kč
ELE Linz – izolace kotle 2 009 8,00 mil. kč
Chomutov – izolace VZT 2 009 0,40 mil. kč
ELE Hodonín – izolace potrubí 2 009 - 2 010 16,80 mil. kč
ELE Tušimice – izolace horkovodu Hotuka 2 009 0,50 mil. kč
PJ Teplice – oprava izolací parovodu 2 009 1,00 mil. kč
Kladno – rekonstrukce střechy strojovny 2 009 3,40 mil. kč
Královopolská-Bionafta Lovochemie izolace potrubí 2 009 4,40 mil. kč
ČEZ Prunéřov-izolace turbíny po GO,blok 4 2 009 0,80 mil. kč
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2 009 1,00 mil. kč
ECK Generating-rekonstrukce střechy strojovny 2 009 4,20 mil. kč
Area Impianti-dodávka a montáž izolací filtru, Duchcov 2 009 1,60 mil. kč
Austria Energy Environment-projekt, dodávka a montáž izolací kotelny LINZ Mitte 1B 2 009 8,90 mil. kč
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž protihlukových krytů-blok 23,24 2 009 3,20 mil. kč
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž izolací strojovny a turbín-blok 23,24 2 009 36,00 mil. kč
Vápenka ČS Tmáň-izolace potrubí a nádrží 2 008 1,50 mil. kč
Teplárna Plzeň-izolace potrubí a nádrží 2 008 1,10 mil. kč
ELE Počerady-izolace při GO K3 2 008 4,00 mil. kč
Vápenka ČSTmáň – izolace potrubí a nádrží 2 008 1,50 mil. kč
Charmont- izolace potrubí vápenka 2 008 1,10 mil. kč
Čertovy schody - Dotec Energo,izolace kotle JITKA-Otín 2 008 6,00 mil. kč
Lovosice-izolace potrubí,výroba bionafty 2 008 4,40 mil. kč
Petrochemie-izolace při odstávce 2 007 11,50 mil. kč
ELE Tušimice-demontáž izolací kotlů OB bl.3,4 2 007 1,90 mil. kč
ELE Počerady-oprava izolace kotelny GO B6 2 007 4,00 mil. kč
ELE Ledvice - 110 MW - dodávka a montáž protihlukového krytu turbíny 2 007 1,90 mil. kč
ELE Ledvice - 110 MW - izolace potrubí, armatur a turbíny 2 007 10,90 mil. kč
Ekoklima-Stadion Slávie-izolace VZT 2 007 2,50 mil. kč
Lovochemie - izolace filtrů EO K4 a K5 2 007 2,50 mil. kč
ELE Ledvice - izolace RCHS B4 2 007 1,50 mil. kč
Teplárna Tábor - izolace pro výstavbu kotle K7 a TG2 2 007 9,50 mil. kč
Petrochemie - izolace při odstávce 2 007 9,20 mil. kč
ELE Tušimice - demontáž izolací kotlů OB bl. 3,4 2 007 1,90 mil. kč
ELE Počerady - oprava izolace kotelny GO B6 2 007 2,60 mil. kč
Projekt,dodávka izolace kotle Teplárna Tábor 2 007 10,00 mil. kč
Projekt,dodávka montáž strojovna turbíny Levice 2 007 15,00 mil. kč
Izolace filtru Lovosice 2 007 5,00 mil. kč
ŠKODA POWER a.s.-izolace potrubí a armatur 2 007 13,03 mil. kč
Charmont s.r.o.-izolace v Spolchemii 2 007 4,86 mil. kč
SI Unimontex s.r.o.-izolace 2 007 10,62 mil. kč
ČKD Praha DIZ,a.s. výstavba kotle K7 a TG2 v teplárně Tábor,a.s 2 007 9,49 mil. kč
Energetické opravny, a.s.izoalce RCHS B4- ELE Ledvice 2 007 1,35 mil. kč
ČEZ,a.s.oprava izolace kotelny GO K6 EPOČ 2 007 4,33 mil. kč
Hutní montáže,a.s.izol.práce Luwo El.Počerady 2 007 5,48 mil. kč
Stadion Slávie 2 007 2,50 mil. kč
Tivall izolace potrubí 2 007 4,00 mil. kč
TOPAV-izolace potrubí Řemenice 2 007 1,40 mil. kč
ZVVZ-Enven Engineering,a.s. GO EO č.6 ELE Počerady 2 007 1,98 mil. kč
Knauf Insulation izolace čpavkového čerpadla 2 007 1,50 mil. kč
Glanzstoff-Bohemia s.r.o. celoroční izolace 2 007 2,77 mil. kč
ELE Prunéřov I – GO B6, K6 2 006 9,00 mil. kč
GT Kladno – špičkovací zdroj 2 006 1,50 mil. kč
ECK Kladno – přeložky K1 a K2 2 006 2,00 mil. kč
ELE Mělník – EO K 11 2 006 1,80 mil. kč
Parovod TN Ústí nad Labem 2 006 3,20 mil. kč
Spochemie – izolace potrubí 2 006 3,20 mil. kč
Spolchemie – jednotka na výrobu Pryskyřice 2 006 4,00 mil. kč
ELE Počerady – GO B5, Luwo 2 2 006 2,50 mil. kč
Horkovodní napáječ Chomutov 2 006 1,50 mil. kč
ELE Kladno – GO K4 2 006 2,00 mil. kč
Kotelna Chánov 2 006 0,60 mil. kč
Hudební divadlo Karlín, Praha 2 006 0,80 mil. kč
Parovod TN Ústí nad Labem 2 006 3,20 mil. kč
Horkovodní napáječ Chomutov 2 006 1,50 mil. kč
Hudební divadlo Karlín-izolace VZT 2 006 1,00 mil. kč
Spolchemie-izolace potrubí 2 006 3,20 mil. kč
Spolchemie-jednotka na výrobu pryskyřice 2 006 4,00 mil. kč
TIVALL – izolace kotelny a potrubí 2 006 2,10 mil. kč
Parovod Trmice-Knínice 2 005 1,10 mil. kč
ELE Prunéřov I – GO K5 2 005 5,50 mil. kč
Spolchemie – izolace jednotky permanagát 2 005 0,40 mil. kč
Glanzstoff - izolace 2 005 3,00 mil. kč
Ebner – izolace aparátů, SRN 2 005 1,60 mil. kč
Chemopetrol - Mazut 2 005 0,50 mil. kč
Energetika Kladno – blok 5 2 005 1,50 mil. kč
Elektrárna Ledvice oprava zásob.nádrží 2 004 0,90 mil. kč
Ele Prunéřov GO BL 5 2 004 3,70 mil. kč
Sběrný uzel Ústí nad Labem, Jateční ul. 2 004 0,30 mil. kč
Izolace TN Komořany – Litvínov 2 004 1,80 mil. kč
Elektrárna Prunéřov GO bloku 3 2 004 3,70 mil. kč
Čistá paliva – jednotka U2514 Kralupy 2 004 0,60 mil. kč
Izolace potrubí a aparátů 12tistupňové odparky Glanzstoff Lovosice 2 004 2,00 mil. kč
Chemopetrol MAZUT 2 004 1,30 mil. kč
Kaučuk Kralupy 2 004 3,00 mil. kč
AHK LINZ MITTE – výstavba kotle 2 004 6,90 mil. kč
Glanzstoff - izolace nádrží turborozpouštěče 2 003 0,20 mil. kč
ČeRAF – potrubí zaolejovaných vod 2 003 0,40 mil. kč
Glanzstoff – filtrační sklep 2 003 0,60 mil. kč
Petrochemie - zarážka 2 003 5,90 mil. kč
Glanzstoff – izolace potrubí 2 003 1,10 mil. kč
Administrativní budova NAGANO Žižkov 2 003 0,40 mil. kč
Hala SAZKA 2 003 0,20 mil. kč
Česká rafinérská - Zvýšení kapacity striperu kyselých vod 2 003 0,40 mil. kč
Vřesová Kotel E203, E207 a propoj.potrubí 2 003 0,70 mil. kč
Teplárna Kladno rekonstrukce K3 2 003 1,60 mil. kč
Ele Počerady – GO K3 2 003 4,20 mil. kč
Ele Počerady – GO K4 2 003 5,71 mil. kč
Horkovod Chomutov, Macharova 2 003 0,60 mil. kč
Horkovod Chomutov 2 003 1,00 mil. kč
Parovod Litvínov - Komořany 2 003 2,00 mil. kč
Česká rafinérská - Čistá paliva Naftový blendr 2 002 0,80 mil. kč
ELE Ledvice BO kotlů 2 002 1,00 mil. kč
Rekuper-Rubin Voskování perliček Železný Brod 2 002 0,10 mil. kč
OSHZ Teplice 2 002 0,10 mil. kč
Hypermarket OLYMPIA Teplice 2 002 0,20 mil. kč
ELE Počerady GO K2 2 002 1,30 mil. kč
ČD Ústí nad Labem potrubní rozvody, výměníková stanice 2 002 1,00 mil. kč
Kotelna INTERSPAR Most 2 002 0,30 mil. kč
Obchodně zábavní centrum Praha - Zličín 2 002 6,50 mil. kč
CZT Děčín - Izolace kouřovodů 2 002 1,00 mil. kč
Glaverbel Czech Teplice 2 002 0,40 mil. kč
ECKG Kladno 2 002 0,50 mil. kč
Teplárna Chomutov - horkovody, kouřovod, potrubní rozvody 2 001 0,60 mil. kč
Polsko - Kunice 2 001 0,20 mil. kč
Izolace komínů Stuttgart 2 001 1,50 mil. kč
Vodní hospodářství EPRU I - II 2 001 1,50 mil. kč
Hypermarket TESCO Letňany 2 001 - 2 002 2,10 mil. kč
Vícestupňová odparka Lovosice 2 001 1,00 mil. kč
Sklárna VITRABLOK Rekuperátor 2 001 0,65 mil. kč
Pivovar Louny 2 001 0,50 mil. kč
ELE Ledvice-izolace potrubí a nádrží 2 001 - 2 008 20,00 mil. kč
USA - Pittsburgh 2 001 0,10 mil. kč
AIR PRODUCT - ASU II Chemopetrol Litvínov 2 001 7,30 mil. kč
HOLBORN EUROPA Raffinerie HAMBURG 2 001 4,10 mil. kč
Chemopetrol - Mazut 2 001 0,50 mil. kč
ELE Prunéřov I. 2 001 0,30 mil. kč
ELE Ledvice GO K2 2 001 1,50 mil. kč
ČD Česká Lípa 2 001 0,85 mil. kč
ČD Kralupy nad Vltavou potrubní rozvody, výměníková stanice 2 001 0,25 mil. kč
Glanzstoff - Bohemia Ekologická jednotka v areálu Lovochemie 2 000 1,10 mil. kč
Údržba ELE Ledvice 2 000 - 2 001 1,60 mil. kč
Kotel Výtopna Litoměřice 2 000 0,40 mil. kč
Kotel Ostrov nad Ohří 2 000 1,20 mil. kč
Chemopetrol - SM a ST Pára PCH II. 2 000 0,90 mil. kč
ELE Ledvice BO K4 2 000 - 2 001 0,40 mil. kč
ČD Česká Třebová - fluidní kotel, výměníková stanice 2 000 2,20 mil. kč
ELE Počerady B3 2 000 0,50 mil. kč
Kotel Česká Třebová 2 000 1,10 mil. kč
Kotel PCH K2 Chemopetr. 2 000 0,90 mil. kč
Severočeské doly - parovod DN 150 2 000 1,30 mil. kč
Oprava odsíření EPRU II 1 999 3,20 mil. kč
ELE Ledvice 1 999 2,30 mil. kč
ELE Počerady B6 1 999 5,50 mil. kč
ELE Prunéřov I 1 999 1,40 mil. kč
Parovod Lovochemie a.s. Lovosice 1 999 1,00 mil. kč
Teplárna Chomutov 1 999 - 2 000 2,30 mil. kč
Růžodolská výsypka - potrubní rozvody Chemopetrol Litvínov 1 999 3,80 mil. kč
Chemopetrol Litvínov 1 999 10,30 mil. kč
J. E. Temelín 2.bl.,nádrže,potrubí 1 999 - 2 000 1,50 mil. kč

Cтроительство экологических построек

Elektrárna Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,80 mil. kč
CZT Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,40 mil. kč
Elektrárna Dětmarovice – izolace ventilátoru 2 013 1,00 mil. kč
Pivovary Protivín a Velké popovice - izolace nádrží 2 013 0,50 mil. kč
AGC Řetenice – izolace filtru 2 013 2,20 mil. kč
Mariánské Lázně – izolace kotle 2 013 2,20 mil. kč
Stalowa Wola 1x160MW - Izolace turbíny a protihlukový kryt 2 013 - 2 014 3,30 mil. kč
HKW Lichterfelde, Berlín - izolace kotle, potrubí a aparátů 2 013 - 2 014 8,90 mil. kč
Elektrárna Třebovice – DeNOx, tepelné izolace 2 013 0,80 mil. kč
Výtopna Třeboradice – izolace potrubí 2 013 1,30 mil. kč
EL. Třebovice – izolace kotle 2 013 0,50 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 013 19,80 mil. kč
AGC Řetenice, HOTOX system – izolace potrubí 2 013 3,40 mil. kč
V Obec Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,70 mil. kč
PJ Teplice, VS Beethoven – izolace potrubí 2 013 0,90 mil. kč
ALPIQ Kladno – izolace na potrubním mostě 2 013 0,50 mil. kč
PJ Klášterec-EPRU – izolace parovodu 2 013 3,20 mil. kč
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí 2 013 0,50 mil. kč
Lovosice – izolace výměníkových stanic 2 013 0,40 mil. kč
Obchodní dům „Galerie“ v Teplicích - izolace VZT 2 013 - 2 014 9,00 mil. kč
Sporten a.s. – izolace parovodu 2 013 0,50 mil. kč
Poldi Kladno – izolace na potrubním mostě 2 013 3,60 mil. kč
ELE Ledvice – izolace potrubí a nádrží 2 012 0,50 mil. kč
EPRU 1 – oprava izolací na kotli K6 2 012 0,70 mil. kč
ALPIQ Kladno – izolace potrubí ve strojovně 2012-2013 25 mil. Kč a kotelně 2 012 - 2 013 25,00 mil. kč
ELE Ledvice – protihlukové kryty a izolace potrubí 2 012 - 2 013 3,70 mil. kč
Vřesová – oprava izolace potrubí TG 2 012 - 2 015 3,30 mil. kč
Kelheim, Německo – izolace potrubí a zařízení 2 012 6,20 mil. kč
Lovochemie – izolace potrubí a výměníků 2 012 - 2 013 11,10 mil. kč
Draslovka Kolín – tepelné a chladové izolace potrubí a aparátů 2 012 2,50 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 012 3,40 mil. kč
IZRAEL – protihlukové kryty turbín 2 012 8,80 mil. kč
Pivovar Svijany – izolace tanků 2 012 0,50 mil. kč
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí 2 012 - 2 013 0,50 mil. kč
CZT Ledvice – izolace horkovodu 2 012 1,10 mil. kč
Alejní ulice, Teplice – oprava izolace horkovodu 2 012 0,90 mil. kč
Slovnaft Bratislava – izolace potrubí 2 012 5,00 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 012 5,00 mil. kč
Teplárna Domoradice u Českého Krumlova-Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2 012 7,90 mil. kč
Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2 012 7,90 mil. kč
ALPIQ Kladno – oprava tepelných izolací 2 012 1,10 mil. kč
Sklárna Řetenice – izolace potrubí 2 011 1,30 mil. kč
ELE Ledvice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbíny – Nový Zdroj 660 MWe 2 011 - 2 013 22,30 mil. kč
ELE Počerady - oprava izolací kotle a parovodů měření tečení 2 011 0,90 mil. kč
Chemopetrol Litvínov – oprava izolací nádrží Zarážka 2011 2 011 13,20 mil. kč
ELE Tušimice – izolace filtru 2 011 1,80 mil. kč
Keramost Prunéřov – izolace filtru 2 011 0,50 mil. kč
Oprava Izolací parovodu TN Most – Litvínov 2 011 3,50 mil. kč
Parovod Bílina - izolace potrubí 2 011 2,50 mil. kč
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2 010 1,00 mil. kč
ELE Tušimice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbín – blok 21, 22 2 010 - 2 011 37,00 mil. kč
ELE Prunéřov-rekonstrukce regulačního kotle 2 010 9,40 mil. kč
Teplice – oprava izolací parovodu 2 010 0,80 mil. kč
Area Imp.-Sineco Eng-izolace Vetropack Blansko 2 010 2,50 mil. kč
ČOV Bystřany – izolace a oplechování nádrží 2 010 1,90 mil. kč
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2 010 1,00 mil. kč
Kyjov – izolace elektroodlučovače 2 010 3,00 mil. kč
Chomutov – izolace VZT rozvodů 2 010 0,60 mil. kč
ELE Prunéřov – rekonstrukce regulačního kotle 2 010 9,40 mil. kč
Teplice – oprava izolací parovodu 2 010 0,80 mil. kč
ČEZ Teplárenská-rekonstrukce izolací parovodu, Hodonín-Holíč 2 009 - 2 010 16,50 mil. kč
Lovosice-izolace reaktoru 2 009 - 2 010 0,60 mil. kč
Glanzstoff-Bohemia s.r.o.celoroční izolace 2 009 3,31 mil. kč
ELE Prunéřov – oprava izolací turbíny 2 009 0,60 mil. kč
Izolace OB13 CHUV Ledvice 2 009 1,20 mil. kč
Lavimont Brno, a.s.-izolace potrubí Lovosice 2 009 5,22 mil. kč
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2 009 1,56 mil. kč
Duchcov – izolace elektrofiltru 2 009 1,50 mil. kč
ELE Hodonín – izolace potrubí 2 009 - 2 010 16,80 mil. kč
Lovosice – izolace potrubí bionafty 2 009 4,40 mil. kč
ELE Linz – izolace kotle 2 009 8,00 mil. kč
Chomutov – izolace VZT 2 009 0,40 mil. kč
ELE Hodonín – izolace potrubí 2 009 - 2 010 16,80 mil. kč
ELE Tušimice – izolace horkovodu Hotuka 2 009 0,50 mil. kč
PJ Teplice – oprava izolací parovodu 2 009 1,00 mil. kč
Kladno – rekonstrukce střechy strojovny 2 009 3,40 mil. kč
Královopolská-Bionafta Lovochemie izolace potrubí 2 009 4,40 mil. kč
ČEZ Prunéřov-izolace turbíny po GO,blok 4 2 009 0,80 mil. kč
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2 009 1,00 mil. kč
ECK Generating-rekonstrukce střechy strojovny 2 009 4,20 mil. kč
Area Impianti-dodávka a montáž izolací filtru, Duchcov 2 009 1,60 mil. kč
Austria Energy Environment-projekt, dodávka a montáž izolací kotelny LINZ Mitte 1B 2 009 8,90 mil. kč
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž protihlukových krytů-blok 23,24 2 009 3,20 mil. kč
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž izolací strojovny a turbín-blok 23,24 2 009 36,00 mil. kč
Vápenka ČS Tmáň-izolace potrubí a nádrží 2 008 1,50 mil. kč
Teplárna Plzeň-izolace potrubí a nádrží 2 008 1,10 mil. kč
ELE Počerady-izolace při GO K3 2 008 4,00 mil. kč
Vápenka ČSTmáň – izolace potrubí a nádrží 2 008 1,50 mil. kč
Charmont- izolace potrubí vápenka 2 008 1,10 mil. kč
Čertovy schody - Dotec Energo,izolace kotle JITKA-Otín 2 008 6,00 mil. kč
Lovosice-izolace potrubí,výroba bionafty 2 008 4,40 mil. kč
Petrochemie-izolace při odstávce 2 007 11,50 mil. kč
ELE Tušimice-demontáž izolací kotlů OB bl.3,4 2 007 1,90 mil. kč
ELE Počerady-oprava izolace kotelny GO B6 2 007 4,00 mil. kč
ELE Ledvice - 110 MW - dodávka a montáž protihlukového krytu turbíny 2 007 1,90 mil. kč
ELE Ledvice - 110 MW - izolace potrubí, armatur a turbíny 2 007 10,90 mil. kč
Ekoklima-Stadion Slávie-izolace VZT 2 007 2,50 mil. kč
Lovochemie - izolace filtrů EO K4 a K5 2 007 2,50 mil. kč
ELE Ledvice - izolace RCHS B4 2 007 1,50 mil. kč
Teplárna Tábor - izolace pro výstavbu kotle K7 a TG2 2 007 9,50 mil. kč
Petrochemie - izolace při odstávce 2 007 9,20 mil. kč
ELE Tušimice - demontáž izolací kotlů OB bl. 3,4 2 007 1,90 mil. kč
ELE Počerady - oprava izolace kotelny GO B6 2 007 2,60 mil. kč
Projekt,dodávka izolace kotle Teplárna Tábor 2 007 10,00 mil. kč
Projekt,dodávka montáž strojovna turbíny Levice 2 007 15,00 mil. kč
Izolace filtru Lovosice 2 007 5,00 mil. kč
ŠKODA POWER a.s.-izolace potrubí a armatur 2 007 13,03 mil. kč
Charmont s.r.o.-izolace v Spolchemii 2 007 4,86 mil. kč
SI Unimontex s.r.o.-izolace 2 007 10,62 mil. kč
ČKD Praha DIZ,a.s. výstavba kotle K7 a TG2 v teplárně Tábor,a.s 2 007 9,49 mil. kč
Energetické opravny, a.s.izoalce RCHS B4- ELE Ledvice 2 007 1,35 mil. kč
ČEZ,a.s.oprava izolace kotelny GO K6 EPOČ 2 007 4,33 mil. kč
Hutní montáže,a.s.izol.práce Luwo El.Počerady 2 007 5,48 mil. kč
Stadion Slávie 2 007 2,50 mil. kč
Tivall izolace potrubí 2 007 4,00 mil. kč
TOPAV-izolace potrubí Řemenice 2 007 1,40 mil. kč
ZVVZ-Enven Engineering,a.s. GO EO č.6 ELE Počerady 2 007 1,98 mil. kč
Knauf Insulation izolace čpavkového čerpadla 2 007 1,50 mil. kč
Glanzstoff-Bohemia s.r.o. celoroční izolace 2 007 2,77 mil. kč
ELE Prunéřov I – GO B6, K6 2 006 9,00 mil. kč
GT Kladno – špičkovací zdroj 2 006 1,50 mil. kč
ECK Kladno – přeložky K1 a K2 2 006 2,00 mil. kč
ELE Mělník – EO K 11 2 006 1,80 mil. kč
Parovod TN Ústí nad Labem 2 006 3,20 mil. kč
Spochemie – izolace potrubí 2 006 3,20 mil. kč
Spolchemie – jednotka na výrobu Pryskyřice 2 006 4,00 mil. kč
ELE Počerady – GO B5, Luwo 2 2 006 2,50 mil. kč
Horkovodní napáječ Chomutov 2 006 1,50 mil. kč
ELE Kladno – GO K4 2 006 2,00 mil. kč
Kotelna Chánov 2 006 0,60 mil. kč
Hudební divadlo Karlín, Praha 2 006 0,80 mil. kč
Parovod TN Ústí nad Labem 2 006 3,20 mil. kč
Horkovodní napáječ Chomutov 2 006 1,50 mil. kč
Hudební divadlo Karlín-izolace VZT 2 006 1,00 mil. kč
Spolchemie-izolace potrubí 2 006 3,20 mil. kč
Spolchemie-jednotka na výrobu pryskyřice 2 006 4,00 mil. kč
TIVALL – izolace kotelny a potrubí 2 006 2,10 mil. kč
Parovod Trmice-Knínice 2 005 1,10 mil. kč
ELE Prunéřov I – GO K5 2 005 5,50 mil. kč
Spolchemie – izolace jednotky permanagát 2 005 0,40 mil. kč
Glanzstoff - izolace 2 005 3,00 mil. kč
Ebner – izolace aparátů, SRN 2 005 1,60 mil. kč
Chemopetrol - Mazut 2 005 0,50 mil. kč
Energetika Kladno – blok 5 2 005 1,50 mil. kč
Elektrárna Ledvice oprava zásob.nádrží 2 004 0,90 mil. kč
Ele Prunéřov GO BL 5 2 004 3,70 mil. kč
Sběrný uzel Ústí nad Labem, Jateční ul. 2 004 0,30 mil. kč
Izolace TN Komořany – Litvínov 2 004 1,80 mil. kč
Elektrárna Prunéřov GO bloku 3 2 004 3,70 mil. kč
Čistá paliva – jednotka U2514 Kralupy 2 004 0,60 mil. kč
Izolace potrubí a aparátů 12tistupňové odparky Glanzstoff Lovosice 2 004 2,00 mil. kč
Chemopetrol MAZUT 2 004 1,30 mil. kč
Kaučuk Kralupy 2 004 3,00 mil. kč
AHK LINZ MITTE – výstavba kotle 2 004 6,90 mil. kč
Glanzstoff - izolace nádrží turborozpouštěče 2 003 0,20 mil. kč
ČeRAF – potrubí zaolejovaných vod 2 003 0,40 mil. kč
Glanzstoff – filtrační sklep 2 003 0,60 mil. kč
Petrochemie - zarážka 2 003 5,90 mil. kč
Glanzstoff – izolace potrubí 2 003 1,10 mil. kč
Administrativní budova NAGANO Žižkov 2 003 0,40 mil. kč
Hala SAZKA 2 003 0,20 mil. kč
Česká rafinérská - Zvýšení kapacity striperu kyselých vod 2 003 0,40 mil. kč
Vřesová Kotel E203, E207 a propoj.potrubí 2 003 0,70 mil. kč
Teplárna Kladno rekonstrukce K3 2 003 1,60 mil. kč
Ele Počerady – GO K3 2 003 4,20 mil. kč
Ele Počerady – GO K4 2 003 5,71 mil. kč
Horkovod Chomutov, Macharova 2 003 0,60 mil. kč
Horkovod Chomutov 2 003 1,00 mil. kč
Parovod Litvínov - Komořany 2 003 2,00 mil. kč
Česká rafinérská - Čistá paliva Naftový blendr 2 002 0,80 mil. kč
ELE Ledvice BO kotlů 2 002 1,00 mil. kč
Rekuper-Rubin Voskování perliček Železný Brod 2 002 0,10 mil. kč
OSHZ Teplice 2 002 0,10 mil. kč
Hypermarket OLYMPIA Teplice 2 002 0,20 mil. kč
ELE Počerady GO K2 2 002 1,30 mil. kč
ČD Ústí nad Labem potrubní rozvody, výměníková stanice 2 002 1,00 mil. kč
Kotelna INTERSPAR Most 2 002 0,30 mil. kč
Obchodně zábavní centrum Praha - Zličín 2 002 6,50 mil. kč
CZT Děčín - Izolace kouřovodů 2 002 1,00 mil. kč
Glaverbel Czech Teplice 2 002 0,40 mil. kč
ECKG Kladno 2 002 0,50 mil. kč
Teplárna Chomutov - horkovody, kouřovod, potrubní rozvody 2 001 0,60 mil. kč
Polsko - Kunice 2 001 0,20 mil. kč
Izolace komínů Stuttgart 2 001 1,50 mil. kč
Vodní hospodářství EPRU I - II 2 001 1,50 mil. kč
Hypermarket TESCO Letňany 2 001 - 2 002 2,10 mil. kč
Vícestupňová odparka Lovosice 2 001 1,00 mil. kč
Sklárna VITRABLOK Rekuperátor 2 001 0,65 mil. kč
Pivovar Louny 2 001 0,50 mil. kč
ELE Ledvice-izolace potrubí a nádrží 2 001 - 2 008 20,00 mil. kč
USA - Pittsburgh 2 001 0,10 mil. kč
AIR PRODUCT - ASU II Chemopetrol Litvínov 2 001 7,30 mil. kč
HOLBORN EUROPA Raffinerie HAMBURG 2 001 4,10 mil. kč
Chemopetrol - Mazut 2 001 0,50 mil. kč
ELE Prunéřov I. 2 001 0,30 mil. kč
ELE Ledvice GO K2 2 001 1,50 mil. kč
ČD Česká Lípa 2 001 0,85 mil. kč
ČD Kralupy nad Vltavou potrubní rozvody, výměníková stanice 2 001 0,25 mil. kč
Glanzstoff - Bohemia Ekologická jednotka v areálu Lovochemie 2 000 1,10 mil. kč
Údržba ELE Ledvice 2 000 - 2 001 1,60 mil. kč
Kotel Výtopna Litoměřice 2 000 0,40 mil. kč
Kotel Ostrov nad Ohří 2 000 1,20 mil. kč
Chemopetrol - SM a ST Pára PCH II. 2 000 0,90 mil. kč
ELE Ledvice BO K4 2 000 - 2 001 0,40 mil. kč
ČD Česká Třebová - fluidní kotel, výměníková stanice 2 000 2,20 mil. kč
ELE Počerady B3 2 000 0,50 mil. kč
Kotel Česká Třebová 2 000 1,10 mil. kč
Kotel PCH K2 Chemopetr. 2 000 0,90 mil. kč
Severočeské doly - parovod DN 150 2 000 1,30 mil. kč
Oprava odsíření EPRU II 1 999 3,20 mil. kč
ELE Ledvice 1 999 2,30 mil. kč
ELE Počerady B6 1 999 5,50 mil. kč
ELE Prunéřov I 1 999 1,40 mil. kč
Parovod Lovochemie a.s. Lovosice 1 999 1,00 mil. kč
Teplárna Chomutov 1 999 - 2 000 2,30 mil. kč
Růžodolská výsypka - potrubní rozvody Chemopetrol Litvínov 1 999 3,80 mil. kč
Chemopetrol Litvínov 1 999 10,30 mil. kč
J. E. Temelín 2.bl.,nádrže,potrubí 1 999 - 2 000 1,50 mil. kč

Cтроительство пароводов, теплопроводов и теплообменных станций

Elektrárna Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,80 mil. kč
CZT Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,40 mil. kč
Elektrárna Dětmarovice – izolace ventilátoru 2 013 1,00 mil. kč
Pivovary Protivín a Velké popovice - izolace nádrží 2 013 0,50 mil. kč
AGC Řetenice – izolace filtru 2 013 2,20 mil. kč
Mariánské Lázně – izolace kotle 2 013 2,20 mil. kč
Stalowa Wola 1x160MW - Izolace turbíny a protihlukový kryt 2 013 - 2 014 3,30 mil. kč
HKW Lichterfelde, Berlín - izolace kotle, potrubí a aparátů 2 013 - 2 014 8,90 mil. kč
Elektrárna Třebovice – DeNOx, tepelné izolace 2 013 0,80 mil. kč
Výtopna Třeboradice – izolace potrubí 2 013 1,30 mil. kč
EL. Třebovice – izolace kotle 2 013 0,50 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 013 19,80 mil. kč
AGC Řetenice, HOTOX system – izolace potrubí 2 013 3,40 mil. kč
V Obec Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,70 mil. kč
PJ Teplice, VS Beethoven – izolace potrubí 2 013 0,90 mil. kč
ALPIQ Kladno – izolace na potrubním mostě 2 013 0,50 mil. kč
PJ Klášterec-EPRU – izolace parovodu 2 013 3,20 mil. kč
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí 2 013 0,50 mil. kč
Lovosice – izolace výměníkových stanic 2 013 0,40 mil. kč
Obchodní dům „Galerie“ v Teplicích - izolace VZT 2 013 - 2 014 9,00 mil. kč
Sporten a.s. – izolace parovodu 2 013 0,50 mil. kč
Poldi Kladno – izolace na potrubním mostě 2 013 3,60 mil. kč
ELE Ledvice – izolace potrubí a nádrží 2 012 0,50 mil. kč
EPRU 1 – oprava izolací na kotli K6 2 012 0,70 mil. kč
ALPIQ Kladno – izolace potrubí ve strojovně 2012-2013 25 mil. Kč a kotelně 2 012 - 2 013 25,00 mil. kč
ELE Ledvice – protihlukové kryty a izolace potrubí 2 012 - 2 013 3,70 mil. kč
Vřesová – oprava izolace potrubí TG 2 012 - 2 015 3,30 mil. kč
Kelheim, Německo – izolace potrubí a zařízení 2 012 6,20 mil. kč
Lovochemie – izolace potrubí a výměníků 2 012 - 2 013 11,10 mil. kč
Draslovka Kolín – tepelné a chladové izolace potrubí a aparátů 2 012 2,50 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 012 3,40 mil. kč
IZRAEL – protihlukové kryty turbín 2 012 8,80 mil. kč
Pivovar Svijany – izolace tanků 2 012 0,50 mil. kč
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí 2 012 - 2 013 0,50 mil. kč
CZT Ledvice – izolace horkovodu 2 012 1,10 mil. kč
Alejní ulice, Teplice – oprava izolace horkovodu 2 012 0,90 mil. kč
Slovnaft Bratislava – izolace potrubí 2 012 5,00 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 012 5,00 mil. kč
Teplárna Domoradice u Českého Krumlova-Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2 012 7,90 mil. kč
Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2 012 7,90 mil. kč
ALPIQ Kladno – oprava tepelných izolací 2 012 1,10 mil. kč
Sklárna Řetenice – izolace potrubí 2 011 1,30 mil. kč
ELE Ledvice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbíny – Nový Zdroj 660 MWe 2 011 - 2 013 22,30 mil. kč
ELE Počerady - oprava izolací kotle a parovodů měření tečení 2 011 0,90 mil. kč
Chemopetrol Litvínov – oprava izolací nádrží Zarážka 2011 2 011 13,20 mil. kč
ELE Tušimice – izolace filtru 2 011 1,80 mil. kč
Keramost Prunéřov – izolace filtru 2 011 0,50 mil. kč
Oprava Izolací parovodu TN Most – Litvínov 2 011 3,50 mil. kč
Parovod Bílina - izolace potrubí 2 011 2,50 mil. kč
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2 010 1,00 mil. kč
ELE Tušimice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbín – blok 21, 22 2 010 - 2 011 37,00 mil. kč
ELE Prunéřov-rekonstrukce regulačního kotle 2 010 9,40 mil. kč
Teplice – oprava izolací parovodu 2 010 0,80 mil. kč
Area Imp.-Sineco Eng-izolace Vetropack Blansko 2 010 2,50 mil. kč
ČOV Bystřany – izolace a oplechování nádrží 2 010 1,90 mil. kč
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2 010 1,00 mil. kč
Kyjov – izolace elektroodlučovače 2 010 3,00 mil. kč
Chomutov – izolace VZT rozvodů 2 010 0,60 mil. kč
ELE Prunéřov – rekonstrukce regulačního kotle 2 010 9,40 mil. kč
Teplice – oprava izolací parovodu 2 010 0,80 mil. kč
ČEZ Teplárenská-rekonstrukce izolací parovodu, Hodonín-Holíč 2 009 - 2 010 16,50 mil. kč
Lovosice-izolace reaktoru 2 009 - 2 010 0,60 mil. kč
Glanzstoff-Bohemia s.r.o.celoroční izolace 2 009 3,31 mil. kč
ELE Prunéřov – oprava izolací turbíny 2 009 0,60 mil. kč
Izolace OB13 CHUV Ledvice 2 009 1,20 mil. kč
Lavimont Brno, a.s.-izolace potrubí Lovosice 2 009 5,22 mil. kč
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2 009 1,56 mil. kč
Duchcov – izolace elektrofiltru 2 009 1,50 mil. kč
ELE Hodonín – izolace potrubí 2 009 - 2 010 16,80 mil. kč
Lovosice – izolace potrubí bionafty 2 009 4,40 mil. kč
ELE Linz – izolace kotle 2 009 8,00 mil. kč
Chomutov – izolace VZT 2 009 0,40 mil. kč
ELE Hodonín – izolace potrubí 2 009 - 2 010 16,80 mil. kč
ELE Tušimice – izolace horkovodu Hotuka 2 009 0,50 mil. kč
PJ Teplice – oprava izolací parovodu 2 009 1,00 mil. kč
Kladno – rekonstrukce střechy strojovny 2 009 3,40 mil. kč
Královopolská-Bionafta Lovochemie izolace potrubí 2 009 4,40 mil. kč
ČEZ Prunéřov-izolace turbíny po GO,blok 4 2 009 0,80 mil. kč
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2 009 1,00 mil. kč
ECK Generating-rekonstrukce střechy strojovny 2 009 4,20 mil. kč
Area Impianti-dodávka a montáž izolací filtru, Duchcov 2 009 1,60 mil. kč
Austria Energy Environment-projekt, dodávka a montáž izolací kotelny LINZ Mitte 1B 2 009 8,90 mil. kč
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž protihlukových krytů-blok 23,24 2 009 3,20 mil. kč
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž izolací strojovny a turbín-blok 23,24 2 009 36,00 mil. kč
Vápenka ČS Tmáň-izolace potrubí a nádrží 2 008 1,50 mil. kč
Teplárna Plzeň-izolace potrubí a nádrží 2 008 1,10 mil. kč
ELE Počerady-izolace při GO K3 2 008 4,00 mil. kč
Vápenka ČSTmáň – izolace potrubí a nádrží 2 008 1,50 mil. kč
Charmont- izolace potrubí vápenka 2 008 1,10 mil. kč
Čertovy schody - Dotec Energo,izolace kotle JITKA-Otín 2 008 6,00 mil. kč
Lovosice-izolace potrubí,výroba bionafty 2 008 4,40 mil. kč
Petrochemie-izolace při odstávce 2 007 11,50 mil. kč
ELE Tušimice-demontáž izolací kotlů OB bl.3,4 2 007 1,90 mil. kč
ELE Počerady-oprava izolace kotelny GO B6 2 007 4,00 mil. kč
ELE Ledvice - 110 MW - dodávka a montáž protihlukového krytu turbíny 2 007 1,90 mil. kč
ELE Ledvice - 110 MW - izolace potrubí, armatur a turbíny 2 007 10,90 mil. kč
Ekoklima-Stadion Slávie-izolace VZT 2 007 2,50 mil. kč
Lovochemie - izolace filtrů EO K4 a K5 2 007 2,50 mil. kč
ELE Ledvice - izolace RCHS B4 2 007 1,50 mil. kč
Teplárna Tábor - izolace pro výstavbu kotle K7 a TG2 2 007 9,50 mil. kč
Petrochemie - izolace při odstávce 2 007 9,20 mil. kč
ELE Tušimice - demontáž izolací kotlů OB bl. 3,4 2 007 1,90 mil. kč
ELE Počerady - oprava izolace kotelny GO B6 2 007 2,60 mil. kč
Projekt,dodávka izolace kotle Teplárna Tábor 2 007 10,00 mil. kč
Projekt,dodávka montáž strojovna turbíny Levice 2 007 15,00 mil. kč
Izolace filtru Lovosice 2 007 5,00 mil. kč
ŠKODA POWER a.s.-izolace potrubí a armatur 2 007 13,03 mil. kč
Charmont s.r.o.-izolace v Spolchemii 2 007 4,86 mil. kč
SI Unimontex s.r.o.-izolace 2 007 10,62 mil. kč
ČKD Praha DIZ,a.s. výstavba kotle K7 a TG2 v teplárně Tábor,a.s 2 007 9,49 mil. kč
Energetické opravny, a.s.izoalce RCHS B4- ELE Ledvice 2 007 1,35 mil. kč
ČEZ,a.s.oprava izolace kotelny GO K6 EPOČ 2 007 4,33 mil. kč
Hutní montáže,a.s.izol.práce Luwo El.Počerady 2 007 5,48 mil. kč
Stadion Slávie 2 007 2,50 mil. kč
Tivall izolace potrubí 2 007 4,00 mil. kč
TOPAV-izolace potrubí Řemenice 2 007 1,40 mil. kč
ZVVZ-Enven Engineering,a.s. GO EO č.6 ELE Počerady 2 007 1,98 mil. kč
Knauf Insulation izolace čpavkového čerpadla 2 007 1,50 mil. kč
Glanzstoff-Bohemia s.r.o. celoroční izolace 2 007 2,77 mil. kč
ELE Prunéřov I – GO B6, K6 2 006 9,00 mil. kč
GT Kladno – špičkovací zdroj 2 006 1,50 mil. kč
ECK Kladno – přeložky K1 a K2 2 006 2,00 mil. kč
ELE Mělník – EO K 11 2 006 1,80 mil. kč
Parovod TN Ústí nad Labem 2 006 3,20 mil. kč
Spochemie – izolace potrubí 2 006 3,20 mil. kč
Spolchemie – jednotka na výrobu Pryskyřice 2 006 4,00 mil. kč
ELE Počerady – GO B5, Luwo 2 2 006 2,50 mil. kč
Horkovodní napáječ Chomutov 2 006 1,50 mil. kč
ELE Kladno – GO K4 2 006 2,00 mil. kč
Kotelna Chánov 2 006 0,60 mil. kč
Hudební divadlo Karlín, Praha 2 006 0,80 mil. kč
Parovod TN Ústí nad Labem 2 006 3,20 mil. kč
Horkovodní napáječ Chomutov 2 006 1,50 mil. kč
Hudební divadlo Karlín-izolace VZT 2 006 1,00 mil. kč
Spolchemie-izolace potrubí 2 006 3,20 mil. kč
Spolchemie-jednotka na výrobu pryskyřice 2 006 4,00 mil. kč
TIVALL – izolace kotelny a potrubí 2 006 2,10 mil. kč
Parovod Trmice-Knínice 2 005 1,10 mil. kč
ELE Prunéřov I – GO K5 2 005 5,50 mil. kč
Spolchemie – izolace jednotky permanagát 2 005 0,40 mil. kč
Glanzstoff - izolace 2 005 3,00 mil. kč
Ebner – izolace aparátů, SRN 2 005 1,60 mil. kč
Chemopetrol - Mazut 2 005 0,50 mil. kč
Energetika Kladno – blok 5 2 005 1,50 mil. kč
Elektrárna Ledvice oprava zásob.nádrží 2 004 0,90 mil. kč
Ele Prunéřov GO BL 5 2 004 3,70 mil. kč
Sběrný uzel Ústí nad Labem, Jateční ul. 2 004 0,30 mil. kč
Izolace TN Komořany – Litvínov 2 004 1,80 mil. kč
Elektrárna Prunéřov GO bloku 3 2 004 3,70 mil. kč
Čistá paliva – jednotka U2514 Kralupy 2 004 0,60 mil. kč
Izolace potrubí a aparátů 12tistupňové odparky Glanzstoff Lovosice 2 004 2,00 mil. kč
Chemopetrol MAZUT 2 004 1,30 mil. kč
Kaučuk Kralupy 2 004 3,00 mil. kč
AHK LINZ MITTE – výstavba kotle 2 004 6,90 mil. kč
Glanzstoff - izolace nádrží turborozpouštěče 2 003 0,20 mil. kč
ČeRAF – potrubí zaolejovaných vod 2 003 0,40 mil. kč
Glanzstoff – filtrační sklep 2 003 0,60 mil. kč
Petrochemie - zarážka 2 003 5,90 mil. kč
Glanzstoff – izolace potrubí 2 003 1,10 mil. kč
Administrativní budova NAGANO Žižkov 2 003 0,40 mil. kč
Hala SAZKA 2 003 0,20 mil. kč
Česká rafinérská - Zvýšení kapacity striperu kyselých vod 2 003 0,40 mil. kč
Vřesová Kotel E203, E207 a propoj.potrubí 2 003 0,70 mil. kč
Teplárna Kladno rekonstrukce K3 2 003 1,60 mil. kč
Ele Počerady – GO K3 2 003 4,20 mil. kč
Ele Počerady – GO K4 2 003 5,71 mil. kč
Horkovod Chomutov, Macharova 2 003 0,60 mil. kč
Horkovod Chomutov 2 003 1,00 mil. kč
Parovod Litvínov - Komořany 2 003 2,00 mil. kč
Česká rafinérská - Čistá paliva Naftový blendr 2 002 0,80 mil. kč
ELE Ledvice BO kotlů 2 002 1,00 mil. kč
Rekuper-Rubin Voskování perliček Železný Brod 2 002 0,10 mil. kč
OSHZ Teplice 2 002 0,10 mil. kč
Hypermarket OLYMPIA Teplice 2 002 0,20 mil. kč
ELE Počerady GO K2 2 002 1,30 mil. kč
ČD Ústí nad Labem potrubní rozvody, výměníková stanice 2 002 1,00 mil. kč
Kotelna INTERSPAR Most 2 002 0,30 mil. kč
Obchodně zábavní centrum Praha - Zličín 2 002 6,50 mil. kč
CZT Děčín - Izolace kouřovodů 2 002 1,00 mil. kč
Glaverbel Czech Teplice 2 002 0,40 mil. kč
ECKG Kladno 2 002 0,50 mil. kč
Teplárna Chomutov - horkovody, kouřovod, potrubní rozvody 2 001 0,60 mil. kč
Polsko - Kunice 2 001 0,20 mil. kč
Izolace komínů Stuttgart 2 001 1,50 mil. kč
Vodní hospodářství EPRU I - II 2 001 1,50 mil. kč
Hypermarket TESCO Letňany 2 001 - 2 002 2,10 mil. kč
Vícestupňová odparka Lovosice 2 001 1,00 mil. kč
Sklárna VITRABLOK Rekuperátor 2 001 0,65 mil. kč
Pivovar Louny 2 001 0,50 mil. kč
ELE Ledvice-izolace potrubí a nádrží 2 001 - 2 008 20,00 mil. kč
USA - Pittsburgh 2 001 0,10 mil. kč
AIR PRODUCT - ASU II Chemopetrol Litvínov 2 001 7,30 mil. kč
HOLBORN EUROPA Raffinerie HAMBURG 2 001 4,10 mil. kč
Chemopetrol - Mazut 2 001 0,50 mil. kč
ELE Prunéřov I. 2 001 0,30 mil. kč
ELE Ledvice GO K2 2 001 1,50 mil. kč
ČD Česká Lípa 2 001 0,85 mil. kč
ČD Kralupy nad Vltavou potrubní rozvody, výměníková stanice 2 001 0,25 mil. kč
Glanzstoff - Bohemia Ekologická jednotka v areálu Lovochemie 2 000 1,10 mil. kč
Údržba ELE Ledvice 2 000 - 2 001 1,60 mil. kč
Kotel Výtopna Litoměřice 2 000 0,40 mil. kč
Kotel Ostrov nad Ohří 2 000 1,20 mil. kč
Chemopetrol - SM a ST Pára PCH II. 2 000 0,90 mil. kč
ELE Ledvice BO K4 2 000 - 2 001 0,40 mil. kč
ČD Česká Třebová - fluidní kotel, výměníková stanice 2 000 2,20 mil. kč
ELE Počerady B3 2 000 0,50 mil. kč
Kotel Česká Třebová 2 000 1,10 mil. kč
Kotel PCH K2 Chemopetr. 2 000 0,90 mil. kč
Severočeské doly - parovod DN 150 2 000 1,30 mil. kč
Oprava odsíření EPRU II 1 999 3,20 mil. kč
ELE Ledvice 1 999 2,30 mil. kč
ELE Počerady B6 1 999 5,50 mil. kč
ELE Prunéřov I 1 999 1,40 mil. kč
Parovod Lovochemie a.s. Lovosice 1 999 1,00 mil. kč
Teplárna Chomutov 1 999 - 2 000 2,30 mil. kč
Růžodolská výsypka - potrubní rozvody Chemopetrol Litvínov 1 999 3,80 mil. kč
Chemopetrol Litvínov 1 999 10,30 mil. kč
J. E. Temelín 2.bl.,nádrže,potrubí 1 999 - 2 000 1,50 mil. kč

Pеконструкции и строительство химических мастерских

Elektrárna Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,80 mil. kč
CZT Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,40 mil. kč
Elektrárna Dětmarovice – izolace ventilátoru 2 013 1,00 mil. kč
Pivovary Protivín a Velké popovice - izolace nádrží 2 013 0,50 mil. kč
AGC Řetenice – izolace filtru 2 013 2,20 mil. kč
Mariánské Lázně – izolace kotle 2 013 2,20 mil. kč
Stalowa Wola 1x160MW - Izolace turbíny a protihlukový kryt 2 013 - 2 014 3,30 mil. kč
HKW Lichterfelde, Berlín - izolace kotle, potrubí a aparátů 2 013 - 2 014 8,90 mil. kč
Elektrárna Třebovice – DeNOx, tepelné izolace 2 013 0,80 mil. kč
Výtopna Třeboradice – izolace potrubí 2 013 1,30 mil. kč
EL. Třebovice – izolace kotle 2 013 0,50 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 013 19,80 mil. kč
AGC Řetenice, HOTOX system – izolace potrubí 2 013 3,40 mil. kč
V Obec Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,70 mil. kč
PJ Teplice, VS Beethoven – izolace potrubí 2 013 0,90 mil. kč
ALPIQ Kladno – izolace na potrubním mostě 2 013 0,50 mil. kč
PJ Klášterec-EPRU – izolace parovodu 2 013 3,20 mil. kč
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí 2 013 0,50 mil. kč
Lovosice – izolace výměníkových stanic 2 013 0,40 mil. kč
Obchodní dům „Galerie“ v Teplicích - izolace VZT 2 013 - 2 014 9,00 mil. kč
Sporten a.s. – izolace parovodu 2 013 0,50 mil. kč
Poldi Kladno – izolace na potrubním mostě 2 013 3,60 mil. kč
ELE Ledvice – izolace potrubí a nádrží 2 012 0,50 mil. kč
EPRU 1 – oprava izolací na kotli K6 2 012 0,70 mil. kč
ALPIQ Kladno – izolace potrubí ve strojovně 2012-2013 25 mil. Kč a kotelně 2 012 - 2 013 25,00 mil. kč
ELE Ledvice – protihlukové kryty a izolace potrubí 2 012 - 2 013 3,70 mil. kč
Vřesová – oprava izolace potrubí TG 2 012 - 2 015 3,30 mil. kč
Kelheim, Německo – izolace potrubí a zařízení 2 012 6,20 mil. kč
Lovochemie – izolace potrubí a výměníků 2 012 - 2 013 11,10 mil. kč
Draslovka Kolín – tepelné a chladové izolace potrubí a aparátů 2 012 2,50 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 012 3,40 mil. kč
IZRAEL – protihlukové kryty turbín 2 012 8,80 mil. kč
Pivovar Svijany – izolace tanků 2 012 0,50 mil. kč
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí 2 012 - 2 013 0,50 mil. kč
CZT Ledvice – izolace horkovodu 2 012 1,10 mil. kč
Alejní ulice, Teplice – oprava izolace horkovodu 2 012 0,90 mil. kč
Slovnaft Bratislava – izolace potrubí 2 012 5,00 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 012 5,00 mil. kč
Teplárna Domoradice u Českého Krumlova-Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2 012 7,90 mil. kč
Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2 012 7,90 mil. kč
ALPIQ Kladno – oprava tepelných izolací 2 012 1,10 mil. kč
Sklárna Řetenice – izolace potrubí 2 011 1,30 mil. kč
ELE Ledvice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbíny – Nový Zdroj 660 MWe 2 011 - 2 013 22,30 mil. kč
ELE Počerady - oprava izolací kotle a parovodů měření tečení 2 011 0,90 mil. kč
Chemopetrol Litvínov – oprava izolací nádrží Zarážka 2011 2 011 13,20 mil. kč
ELE Tušimice – izolace filtru 2 011 1,80 mil. kč
Keramost Prunéřov – izolace filtru 2 011 0,50 mil. kč
Oprava Izolací parovodu TN Most – Litvínov 2 011 3,50 mil. kč
Parovod Bílina - izolace potrubí 2 011 2,50 mil. kč
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2 010 1,00 mil. kč
ELE Tušimice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbín – blok 21, 22 2 010 - 2 011 37,00 mil. kč
ELE Prunéřov-rekonstrukce regulačního kotle 2 010 9,40 mil. kč
Teplice – oprava izolací parovodu 2 010 0,80 mil. kč
Area Imp.-Sineco Eng-izolace Vetropack Blansko 2 010 2,50 mil. kč
ČOV Bystřany – izolace a oplechování nádrží 2 010 1,90 mil. kč
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2 010 1,00 mil. kč
Kyjov – izolace elektroodlučovače 2 010 3,00 mil. kč
Chomutov – izolace VZT rozvodů 2 010 0,60 mil. kč
ELE Prunéřov – rekonstrukce regulačního kotle 2 010 9,40 mil. kč
Teplice – oprava izolací parovodu 2 010 0,80 mil. kč
ČEZ Teplárenská-rekonstrukce izolací parovodu, Hodonín-Holíč 2 009 - 2 010 16,50 mil. kč
Lovosice-izolace reaktoru 2 009 - 2 010 0,60 mil. kč
Glanzstoff-Bohemia s.r.o.celoroční izolace 2 009 3,31 mil. kč
ELE Prunéřov – oprava izolací turbíny 2 009 0,60 mil. kč
Izolace OB13 CHUV Ledvice 2 009 1,20 mil. kč
Lavimont Brno, a.s.-izolace potrubí Lovosice 2 009 5,22 mil. kč
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2 009 1,56 mil. kč
Duchcov – izolace elektrofiltru 2 009 1,50 mil. kč
ELE Hodonín – izolace potrubí 2 009 - 2 010 16,80 mil. kč
Lovosice – izolace potrubí bionafty 2 009 4,40 mil. kč
ELE Linz – izolace kotle 2 009 8,00 mil. kč
Chomutov – izolace VZT 2 009 0,40 mil. kč
ELE Hodonín – izolace potrubí 2 009 - 2 010 16,80 mil. kč
ELE Tušimice – izolace horkovodu Hotuka 2 009 0,50 mil. kč
PJ Teplice – oprava izolací parovodu 2 009 1,00 mil. kč
Kladno – rekonstrukce střechy strojovny 2 009 3,40 mil. kč
Královopolská-Bionafta Lovochemie izolace potrubí 2 009 4,40 mil. kč
ČEZ Prunéřov-izolace turbíny po GO,blok 4 2 009 0,80 mil. kč
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2 009 1,00 mil. kč
ECK Generating-rekonstrukce střechy strojovny 2 009 4,20 mil. kč
Area Impianti-dodávka a montáž izolací filtru, Duchcov 2 009 1,60 mil. kč
Austria Energy Environment-projekt, dodávka a montáž izolací kotelny LINZ Mitte 1B 2 009 8,90 mil. kč
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž protihlukových krytů-blok 23,24 2 009 3,20 mil. kč
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž izolací strojovny a turbín-blok 23,24 2 009 36,00 mil. kč
Vápenka ČS Tmáň-izolace potrubí a nádrží 2 008 1,50 mil. kč
Teplárna Plzeň-izolace potrubí a nádrží 2 008 1,10 mil. kč
ELE Počerady-izolace při GO K3 2 008 4,00 mil. kč
Vápenka ČSTmáň – izolace potrubí a nádrží 2 008 1,50 mil. kč
Charmont- izolace potrubí vápenka 2 008 1,10 mil. kč
Čertovy schody - Dotec Energo,izolace kotle JITKA-Otín 2 008 6,00 mil. kč
Lovosice-izolace potrubí,výroba bionafty 2 008 4,40 mil. kč
Petrochemie-izolace při odstávce 2 007 11,50 mil. kč
ELE Tušimice-demontáž izolací kotlů OB bl.3,4 2 007 1,90 mil. kč
ELE Počerady-oprava izolace kotelny GO B6 2 007 4,00 mil. kč
ELE Ledvice - 110 MW - dodávka a montáž protihlukového krytu turbíny 2 007 1,90 mil. kč
ELE Ledvice - 110 MW - izolace potrubí, armatur a turbíny 2 007 10,90 mil. kč
Ekoklima-Stadion Slávie-izolace VZT 2 007 2,50 mil. kč
Lovochemie - izolace filtrů EO K4 a K5 2 007 2,50 mil. kč
ELE Ledvice - izolace RCHS B4 2 007 1,50 mil. kč
Teplárna Tábor - izolace pro výstavbu kotle K7 a TG2 2 007 9,50 mil. kč
Petrochemie - izolace při odstávce 2 007 9,20 mil. kč
ELE Tušimice - demontáž izolací kotlů OB bl. 3,4 2 007 1,90 mil. kč
ELE Počerady - oprava izolace kotelny GO B6 2 007 2,60 mil. kč
Projekt,dodávka izolace kotle Teplárna Tábor 2 007 10,00 mil. kč
Projekt,dodávka montáž strojovna turbíny Levice 2 007 15,00 mil. kč
Izolace filtru Lovosice 2 007 5,00 mil. kč
ŠKODA POWER a.s.-izolace potrubí a armatur 2 007 13,03 mil. kč
Charmont s.r.o.-izolace v Spolchemii 2 007 4,86 mil. kč
SI Unimontex s.r.o.-izolace 2 007 10,62 mil. kč
ČKD Praha DIZ,a.s. výstavba kotle K7 a TG2 v teplárně Tábor,a.s 2 007 9,49 mil. kč
Energetické opravny, a.s.izoalce RCHS B4- ELE Ledvice 2 007 1,35 mil. kč
ČEZ,a.s.oprava izolace kotelny GO K6 EPOČ 2 007 4,33 mil. kč
Hutní montáže,a.s.izol.práce Luwo El.Počerady 2 007 5,48 mil. kč
Stadion Slávie 2 007 2,50 mil. kč
Tivall izolace potrubí 2 007 4,00 mil. kč
TOPAV-izolace potrubí Řemenice 2 007 1,40 mil. kč
ZVVZ-Enven Engineering,a.s. GO EO č.6 ELE Počerady 2 007 1,98 mil. kč
Knauf Insulation izolace čpavkového čerpadla 2 007 1,50 mil. kč
Glanzstoff-Bohemia s.r.o. celoroční izolace 2 007 2,77 mil. kč
ELE Prunéřov I – GO B6, K6 2 006 9,00 mil. kč
GT Kladno – špičkovací zdroj 2 006 1,50 mil. kč
ECK Kladno – přeložky K1 a K2 2 006 2,00 mil. kč
ELE Mělník – EO K 11 2 006 1,80 mil. kč
Parovod TN Ústí nad Labem 2 006 3,20 mil. kč
Spochemie – izolace potrubí 2 006 3,20 mil. kč
Spolchemie – jednotka na výrobu Pryskyřice 2 006 4,00 mil. kč
ELE Počerady – GO B5, Luwo 2 2 006 2,50 mil. kč
Horkovodní napáječ Chomutov 2 006 1,50 mil. kč
ELE Kladno – GO K4 2 006 2,00 mil. kč
Kotelna Chánov 2 006 0,60 mil. kč
Hudební divadlo Karlín, Praha 2 006 0,80 mil. kč
Parovod TN Ústí nad Labem 2 006 3,20 mil. kč
Horkovodní napáječ Chomutov 2 006 1,50 mil. kč
Hudební divadlo Karlín-izolace VZT 2 006 1,00 mil. kč
Spolchemie-izolace potrubí 2 006 3,20 mil. kč
Spolchemie-jednotka na výrobu pryskyřice 2 006 4,00 mil. kč
TIVALL – izolace kotelny a potrubí 2 006 2,10 mil. kč
Parovod Trmice-Knínice 2 005 1,10 mil. kč
ELE Prunéřov I – GO K5 2 005 5,50 mil. kč
Spolchemie – izolace jednotky permanagát 2 005 0,40 mil. kč
Glanzstoff - izolace 2 005 3,00 mil. kč
Ebner – izolace aparátů, SRN 2 005 1,60 mil. kč
Chemopetrol - Mazut 2 005 0,50 mil. kč
Energetika Kladno – blok 5 2 005 1,50 mil. kč
Elektrárna Ledvice oprava zásob.nádrží 2 004 0,90 mil. kč
Ele Prunéřov GO BL 5 2 004 3,70 mil. kč
Sběrný uzel Ústí nad Labem, Jateční ul. 2 004 0,30 mil. kč
Izolace TN Komořany – Litvínov 2 004 1,80 mil. kč
Elektrárna Prunéřov GO bloku 3 2 004 3,70 mil. kč
Čistá paliva – jednotka U2514 Kralupy 2 004 0,60 mil. kč
Izolace potrubí a aparátů 12tistupňové odparky Glanzstoff Lovosice 2 004 2,00 mil. kč
Chemopetrol MAZUT 2 004 1,30 mil. kč
Kaučuk Kralupy 2 004 3,00 mil. kč
AHK LINZ MITTE – výstavba kotle 2 004 6,90 mil. kč
Glanzstoff - izolace nádrží turborozpouštěče 2 003 0,20 mil. kč
ČeRAF – potrubí zaolejovaných vod 2 003 0,40 mil. kč
Glanzstoff – filtrační sklep 2 003 0,60 mil. kč
Petrochemie - zarážka 2 003 5,90 mil. kč
Glanzstoff – izolace potrubí 2 003 1,10 mil. kč
Administrativní budova NAGANO Žižkov 2 003 0,40 mil. kč
Hala SAZKA 2 003 0,20 mil. kč
Česká rafinérská - Zvýšení kapacity striperu kyselých vod 2 003 0,40 mil. kč
Vřesová Kotel E203, E207 a propoj.potrubí 2 003 0,70 mil. kč
Teplárna Kladno rekonstrukce K3 2 003 1,60 mil. kč
Ele Počerady – GO K3 2 003 4,20 mil. kč
Ele Počerady – GO K4 2 003 5,71 mil. kč
Horkovod Chomutov, Macharova 2 003 0,60 mil. kč
Horkovod Chomutov 2 003 1,00 mil. kč
Parovod Litvínov - Komořany 2 003 2,00 mil. kč
Česká rafinérská - Čistá paliva Naftový blendr 2 002 0,80 mil. kč
ELE Ledvice BO kotlů 2 002 1,00 mil. kč
Rekuper-Rubin Voskování perliček Železný Brod 2 002 0,10 mil. kč
OSHZ Teplice 2 002 0,10 mil. kč
Hypermarket OLYMPIA Teplice 2 002 0,20 mil. kč
ELE Počerady GO K2 2 002 1,30 mil. kč
ČD Ústí nad Labem potrubní rozvody, výměníková stanice 2 002 1,00 mil. kč
Kotelna INTERSPAR Most 2 002 0,30 mil. kč
Obchodně zábavní centrum Praha - Zličín 2 002 6,50 mil. kč
CZT Děčín - Izolace kouřovodů 2 002 1,00 mil. kč
Glaverbel Czech Teplice 2 002 0,40 mil. kč
ECKG Kladno 2 002 0,50 mil. kč
Teplárna Chomutov - horkovody, kouřovod, potrubní rozvody 2 001 0,60 mil. kč
Polsko - Kunice 2 001 0,20 mil. kč
Izolace komínů Stuttgart 2 001 1,50 mil. kč
Vodní hospodářství EPRU I - II 2 001 1,50 mil. kč
Hypermarket TESCO Letňany 2 001 - 2 002 2,10 mil. kč
Vícestupňová odparka Lovosice 2 001 1,00 mil. kč
Sklárna VITRABLOK Rekuperátor 2 001 0,65 mil. kč
Pivovar Louny 2 001 0,50 mil. kč
ELE Ledvice-izolace potrubí a nádrží 2 001 - 2 008 20,00 mil. kč
USA - Pittsburgh 2 001 0,10 mil. kč
AIR PRODUCT - ASU II Chemopetrol Litvínov 2 001 7,30 mil. kč
HOLBORN EUROPA Raffinerie HAMBURG 2 001 4,10 mil. kč
Chemopetrol - Mazut 2 001 0,50 mil. kč
ELE Prunéřov I. 2 001 0,30 mil. kč
ELE Ledvice GO K2 2 001 1,50 mil. kč
ČD Česká Lípa 2 001 0,85 mil. kč
ČD Kralupy nad Vltavou potrubní rozvody, výměníková stanice 2 001 0,25 mil. kč
Glanzstoff - Bohemia Ekologická jednotka v areálu Lovochemie 2 000 1,10 mil. kč
Údržba ELE Ledvice 2 000 - 2 001 1,60 mil. kč
Kotel Výtopna Litoměřice 2 000 0,40 mil. kč
Kotel Ostrov nad Ohří 2 000 1,20 mil. kč
Chemopetrol - SM a ST Pára PCH II. 2 000 0,90 mil. kč
ELE Ledvice BO K4 2 000 - 2 001 0,40 mil. kč
ČD Česká Třebová - fluidní kotel, výměníková stanice 2 000 2,20 mil. kč
ELE Počerady B3 2 000 0,50 mil. kč
Kotel Česká Třebová 2 000 1,10 mil. kč
Kotel PCH K2 Chemopetr. 2 000 0,90 mil. kč
Severočeské doly - parovod DN 150 2 000 1,30 mil. kč
Oprava odsíření EPRU II 1 999 3,20 mil. kč
ELE Ledvice 1 999 2,30 mil. kč
ELE Počerady B6 1 999 5,50 mil. kč
ELE Prunéřov I 1 999 1,40 mil. kč
Parovod Lovochemie a.s. Lovosice 1 999 1,00 mil. kč
Teplárna Chomutov 1 999 - 2 000 2,30 mil. kč
Růžodolská výsypka - potrubní rozvody Chemopetrol Litvínov 1 999 3,80 mil. kč
Chemopetrol Litvínov 1 999 10,30 mil. kč
J. E. Temelín 2.bl.,nádrže,potrubí 1 999 - 2 000 1,50 mil. kč

Изоляция климатической техники

Elektrárna Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,80 mil. kč
CZT Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,40 mil. kč
Elektrárna Dětmarovice – izolace ventilátoru 2 013 1,00 mil. kč
Pivovary Protivín a Velké popovice - izolace nádrží 2 013 0,50 mil. kč
AGC Řetenice – izolace filtru 2 013 2,20 mil. kč
Mariánské Lázně – izolace kotle 2 013 2,20 mil. kč
Stalowa Wola 1x160MW - Izolace turbíny a protihlukový kryt 2 013 - 2 014 3,30 mil. kč
HKW Lichterfelde, Berlín - izolace kotle, potrubí a aparátů 2 013 - 2 014 8,90 mil. kč
Elektrárna Třebovice – DeNOx, tepelné izolace 2 013 0,80 mil. kč
Výtopna Třeboradice – izolace potrubí 2 013 1,30 mil. kč
EL. Třebovice – izolace kotle 2 013 0,50 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 013 19,80 mil. kč
AGC Řetenice, HOTOX system – izolace potrubí 2 013 3,40 mil. kč
V Obec Ledvice – izolace potrubí 2 013 0,70 mil. kč
PJ Teplice, VS Beethoven – izolace potrubí 2 013 0,90 mil. kč
ALPIQ Kladno – izolace na potrubním mostě 2 013 0,50 mil. kč
PJ Klášterec-EPRU – izolace parovodu 2 013 3,20 mil. kč
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí 2 013 0,50 mil. kč
Lovosice – izolace výměníkových stanic 2 013 0,40 mil. kč
Obchodní dům „Galerie“ v Teplicích - izolace VZT 2 013 - 2 014 9,00 mil. kč
Sporten a.s. – izolace parovodu 2 013 0,50 mil. kč
Poldi Kladno – izolace na potrubním mostě 2 013 3,60 mil. kč
ELE Ledvice – izolace potrubí a nádrží 2 012 0,50 mil. kč
EPRU 1 – oprava izolací na kotli K6 2 012 0,70 mil. kč
ALPIQ Kladno – izolace potrubí ve strojovně 2012-2013 25 mil. Kč a kotelně 2 012 - 2 013 25,00 mil. kč
ELE Ledvice – protihlukové kryty a izolace potrubí 2 012 - 2 013 3,70 mil. kč
Vřesová – oprava izolace potrubí TG 2 012 - 2 015 3,30 mil. kč
Kelheim, Německo – izolace potrubí a zařízení 2 012 6,20 mil. kč
Lovochemie – izolace potrubí a výměníků 2 012 - 2 013 11,10 mil. kč
Draslovka Kolín – tepelné a chladové izolace potrubí a aparátů 2 012 2,50 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 012 3,40 mil. kč
IZRAEL – protihlukové kryty turbín 2 012 8,80 mil. kč
Pivovar Svijany – izolace tanků 2 012 0,50 mil. kč
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí 2 012 - 2 013 0,50 mil. kč
CZT Ledvice – izolace horkovodu 2 012 1,10 mil. kč
Alejní ulice, Teplice – oprava izolace horkovodu 2 012 0,90 mil. kč
Slovnaft Bratislava – izolace potrubí 2 012 5,00 mil. kč
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2 012 5,00 mil. kč
Teplárna Domoradice u Českého Krumlova-Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2 012 7,90 mil. kč
Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2 012 7,90 mil. kč
ALPIQ Kladno – oprava tepelných izolací 2 012 1,10 mil. kč
Sklárna Řetenice – izolace potrubí 2 011 1,30 mil. kč
ELE Ledvice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbíny – Nový Zdroj 660 MWe 2 011 - 2 013 22,30 mil. kč
ELE Počerady - oprava izolací kotle a parovodů měření tečení 2 011 0,90 mil. kč
Chemopetrol Litvínov – oprava izolací nádrží Zarážka 2011 2 011 13,20 mil. kč
ELE Tušimice – izolace filtru 2 011 1,80 mil. kč
Keramost Prunéřov – izolace filtru 2 011 0,50 mil. kč
Oprava Izolací parovodu TN Most – Litvínov 2 011 3,50 mil. kč
Parovod Bílina - izolace potrubí 2 011 2,50 mil. kč
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2 010 1,00 mil. kč
ELE Tušimice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbín – blok 21, 22 2 010 - 2 011 37,00 mil. kč
ELE Prunéřov-rekonstrukce regulačního kotle 2 010 9,40 mil. kč
Teplice – oprava izolací parovodu 2 010 0,80 mil. kč
Area Imp.-Sineco Eng-izolace Vetropack Blansko 2 010 2,50 mil. kč
ČOV Bystřany – izolace a oplechování nádrží 2 010 1,90 mil. kč
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2 010 1,00 mil. kč
Kyjov – izolace elektroodlučovače 2 010 3,00 mil. kč
Chomutov – izolace VZT rozvodů 2 010 0,60 mil. kč
ELE Prunéřov – rekonstrukce regulačního kotle 2 010 9,40 mil. kč
Teplice – oprava izolací parovodu 2 010 0,80 mil. kč
ČEZ Teplárenská-rekonstrukce izolací parovodu, Hodonín-Holíč 2 009 - 2 010 16,50 mil. kč
Lovosice-izolace reaktoru 2 009 - 2 010 0,60 mil. kč
Glanzstoff-Bohemia s.r.o.celoroční izolace 2 009 3,31 mil. kč
ELE Prunéřov – oprava izolací turbíny 2 009 0,60 mil. kč
Izolace OB13 CHUV Ledvice 2 009 1,20 mil. kč
Lavimont Brno, a.s.-izolace potrubí Lovosice 2 009 5,22 mil. kč
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2 009 1,56 mil. kč
Duchcov – izolace elektrofiltru 2 009 1,50 mil. kč
ELE Hodonín – izolace potrubí 2 009 - 2 010 16,80 mil. kč
Lovosice – izolace potrubí bionafty 2 009 4,40 mil. kč
ELE Linz – izolace kotle 2 009 8,00 mil. kč
Chomutov – izolace VZT 2 009 0,40 mil. kč
ELE Hodonín – izolace potrubí 2 009 - 2 010 16,80 mil. kč
ELE Tušimice – izolace horkovodu Hotuka 2 009 0,50 mil. kč
PJ Teplice – oprava izolací parovodu 2 009 1,00 mil. kč
Kladno – rekonstrukce střechy strojovny 2 009 3,40 mil. kč
Královopolská-Bionafta Lovochemie izolace potrubí 2 009 4,40 mil. kč
ČEZ Prunéřov-izolace turbíny po GO,blok 4 2 009 0,80 mil. kč
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2 009 1,00 mil. kč
ECK Generating-rekonstrukce střechy strojovny 2 009 4,20 mil. kč
Area Impianti-dodávka a montáž izolací filtru, Duchcov 2 009 1,60 mil. kč
Austria Energy Environment-projekt, dodávka a montáž izolací kotelny LINZ Mitte 1B 2 009 8,90 mil. kč
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž protihlukových krytů-blok 23,24 2 009 3,20 mil. kč
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž izolací strojovny a turbín-blok 23,24 2 009 36,00 mil. kč
Vápenka ČS Tmáň-izolace potrubí a nádrží 2 008 1,50 mil. kč
Teplárna Plzeň-izolace potrubí a nádrží 2 008 1,10 mil. kč
ELE Počerady-izolace při GO K3 2 008 4,00 mil. kč
Vápenka ČSTmáň – izolace potrubí a nádrží 2 008 1,50 mil. kč
Charmont- izolace potrubí vápenka 2 008 1,10 mil. kč
Čertovy schody - Dotec Energo,izolace kotle JITKA-Otín 2 008 6,00 mil. kč
Lovosice-izolace potrubí,výroba bionafty 2 008 4,40 mil. kč
Petrochemie-izolace při odstávce 2 007 11,50 mil. kč
ELE Tušimice-demontáž izolací kotlů OB bl.3,4 2 007 1,90 mil. kč
ELE Počerady-oprava izolace kotelny GO B6 2 007 4,00 mil. kč
ELE Ledvice - 110 MW - dodávka a montáž protihlukového krytu turbíny 2 007 1,90 mil. kč
ELE Ledvice - 110 MW - izolace potrubí, armatur a turbíny 2 007 10,90 mil. kč
Ekoklima-Stadion Slávie-izolace VZT 2 007 2,50 mil. kč
Lovochemie - izolace filtrů EO K4 a K5 2 007 2,50 mil. kč
ELE Ledvice - izolace RCHS B4 2 007 1,50 mil. kč
Teplárna Tábor - izolace pro výstavbu kotle K7 a TG2 2 007 9,50 mil. kč
Petrochemie - izolace při odstávce 2 007 9,20 mil. kč
ELE Tušimice - demontáž izolací kotlů OB bl. 3,4 2 007 1,90 mil. kč
ELE Počerady - oprava izolace kotelny GO B6 2 007 2,60 mil. kč
Projekt,dodávka izolace kotle Teplárna Tábor 2 007 10,00 mil. kč
Projekt,dodávka montáž strojovna turbíny Levice 2 007 15,00 mil. kč
Izolace filtru Lovosice 2 007 5,00 mil. kč
ŠKODA POWER a.s.-izolace potrubí a armatur 2 007 13,03 mil. kč
Charmont s.r.o.-izolace v Spolchemii 2 007 4,86 mil. kč
SI Unimontex s.r.o.-izolace 2 007 10,62 mil. kč
ČKD Praha DIZ,a.s. výstavba kotle K7 a TG2 v teplárně Tábor,a.s 2 007 9,49 mil. kč
Energetické opravny, a.s.izoalce RCHS B4- ELE Ledvice 2 007 1,35 mil. kč
ČEZ,a.s.oprava izolace kotelny GO K6 EPOČ 2 007 4,33 mil. kč
Hutní montáže,a.s.izol.práce Luwo El.Počerady 2 007 5,48 mil. kč
Stadion Slávie 2 007 2,50 mil. kč
Tivall izolace potrubí 2 007 4,00 mil. kč
TOPAV-izolace potrubí Řemenice 2 007 1,40 mil. kč
ZVVZ-Enven Engineering,a.s. GO EO č.6 ELE Počerady 2 007 1,98 mil. kč
Knauf Insulation izolace čpavkového čerpadla 2 007 1,50 mil. kč
Glanzstoff-Bohemia s.r.o. celoroční izolace 2 007 2,77 mil. kč
ELE Prunéřov I – GO B6, K6 2 006 9,00 mil. kč
GT Kladno – špičkovací zdroj 2 006 1,50 mil. kč
ECK Kladno – přeložky K1 a K2 2 006 2,00 mil. kč
ELE Mělník – EO K 11 2 006 1,80 mil. kč
Parovod TN Ústí nad Labem 2 006 3,20 mil. kč
Spochemie – izolace potrubí 2 006 3,20 mil. kč
Spolchemie – jednotka na výrobu Pryskyřice 2 006 4,00 mil. kč
ELE Počerady – GO B5, Luwo 2 2 006 2,50 mil. kč
Horkovodní napáječ Chomutov 2 006 1,50 mil. kč
ELE Kladno – GO K4 2 006 2,00 mil. kč
Kotelna Chánov 2 006 0,60 mil. kč
Hudební divadlo Karlín, Praha 2 006 0,80 mil. kč
Parovod TN Ústí nad Labem 2 006 3,20 mil. kč
Horkovodní napáječ Chomutov 2 006 1,50 mil. kč
Hudební divadlo Karlín-izolace VZT 2 006 1,00 mil. kč
Spolchemie-izolace potrubí 2 006 3,20 mil. kč
Spolchemie-jednotka na výrobu pryskyřice 2 006 4,00 mil. kč
TIVALL – izolace kotelny a potrubí 2 006 2,10 mil. kč
Parovod Trmice-Knínice 2 005 1,10 mil. kč
ELE Prunéřov I – GO K5 2 005 5,50 mil. kč
Spolchemie – izolace jednotky permanagát 2 005 0,40 mil. kč
Glanzstoff - izolace 2 005 3,00 mil. kč
Ebner – izolace aparátů, SRN 2 005 1,60 mil. kč
Chemopetrol - Mazut 2 005 0,50 mil. kč
Energetika Kladno – blok 5 2 005 1,50 mil. kč
Elektrárna Ledvice oprava zásob.nádrží 2 004 0,90 mil. kč
Ele Prunéřov GO BL 5 2 004 3,70 mil. kč
Sběrný uzel Ústí nad Labem, Jateční ul. 2 004 0,30 mil. kč
Izolace TN Komořany – Litvínov 2 004 1,80 mil. kč
Elektrárna Prunéřov GO bloku 3 2 004 3,70 mil. kč
Čistá paliva – jednotka U2514 Kralupy 2 004 0,60 mil. kč
Izolace potrubí a aparátů 12tistupňové odparky Glanzstoff Lovosice 2 004 2,00 mil. kč
Chemopetrol MAZUT 2 004 1,30 mil. kč
Kaučuk Kralupy 2 004 3,00 mil. kč
AHK LINZ MITTE – výstavba kotle 2 004 6,90 mil. kč
Glanzstoff - izolace nádrží turborozpouštěče 2 003 0,20 mil. kč
ČeRAF – potrubí zaolejovaných vod 2 003 0,40 mil. kč
Glanzstoff – filtrační sklep 2 003 0,60 mil. kč
Petrochemie - zarážka 2 003 5,90 mil. kč
Glanzstoff – izolace potrubí 2 003 1,10 mil. kč
Administrativní budova NAGANO Žižkov 2 003 0,40 mil. kč
Hala SAZKA 2 003 0,20 mil. kč
Česká rafinérská - Zvýšení kapacity striperu kyselých vod 2 003 0,40 mil. kč
Vřesová Kotel E203, E207 a propoj.potrubí 2 003 0,70 mil. kč
Teplárna Kladno rekonstrukce K3 2 003 1,60 mil. kč
Ele Počerady – GO K3 2 003 4,20 mil. kč
Ele Počerady – GO K4 2 003 5,71 mil. kč
Horkovod Chomutov, Macharova 2 003 0,60 mil. kč
Horkovod Chomutov 2 003 1,00 mil. kč
Parovod Litvínov - Komořany 2 003 2,00 mil. kč
Česká rafinérská - Čistá paliva Naftový blendr 2 002 0,80 mil. kč
ELE Ledvice BO kotlů 2 002 1,00 mil. kč
Rekuper-Rubin Voskování perliček Železný Brod 2 002 0,10 mil. kč
OSHZ Teplice 2 002 0,10 mil. kč
Hypermarket OLYMPIA Teplice 2 002 0,20 mil. kč
ELE Počerady GO K2 2 002 1,30 mil. kč
ČD Ústí nad Labem potrubní rozvody, výměníková stanice 2 002 1,00 mil. kč
Kotelna INTERSPAR Most 2 002 0,30 mil. kč
Obchodně zábavní centrum Praha - Zličín 2 002 6,50 mil. kč
CZT Děčín - Izolace kouřovodů 2 002 1,00 mil. kč
Glaverbel Czech Teplice 2 002 0,40 mil. kč
ECKG Kladno 2 002 0,50 mil. kč
Teplárna Chomutov - horkovody, kouřovod, potrubní rozvody 2 001 0,60 mil. kč
Polsko - Kunice 2 001 0,20 mil. kč
Izolace komínů Stuttgart 2 001 1,50 mil. kč
Vodní hospodářství EPRU I - II 2 001 1,50 mil. kč
Hypermarket TESCO Letňany 2 001 - 2 002 2,10 mil. kč
Vícestupňová odparka Lovosice 2 001 1,00 mil. kč
Sklárna VITRABLOK Rekuperátor 2 001 0,65 mil. kč
Pivovar Louny 2 001 0,50 mil. kč
ELE Ledvice-izolace potrubí a nádrží 2 001 - 2 008 20,00 mil. kč
USA - Pittsburgh 2 001 0,10 mil. kč
AIR PRODUCT - ASU II Chemopetrol Litvínov 2 001 7,30 mil. kč
HOLBORN EUROPA Raffinerie HAMBURG 2 001 4,10 mil. kč
Chemopetrol - Mazut 2 001 0,50 mil. kč
ELE Prunéřov I. 2 001 0,30 mil. kč
ELE Ledvice GO K2 2 001 1,50 mil. kč
ČD Česká Lípa 2 001 0,85 mil. kč
ČD Kralupy nad Vltavou potrubní rozvody, výměníková stanice 2 001 0,25 mil. kč
Glanzstoff - Bohemia Ekologická jednotka v areálu Lovochemie 2 000 1,10 mil. kč
Údržba ELE Ledvice 2 000 - 2 001 1,60 mil. kč
Kotel Výtopna Litoměřice 2 000 0,40 mil. kč
Kotel Ostrov nad Ohří 2 000 1,20 mil. kč
Chemopetrol - SM a ST Pára PCH II. 2 000 0,90 mil. kč
ELE Ledvice BO K4 2 000 - 2 001 0,40 mil. kč
ČD Česká Třebová - fluidní kotel, výměníková stanice 2 000 2,20 mil. kč
ELE Počerady B3 2 000 0,50 mil. kč
Kotel Česká Třebová 2 000 1,10 mil. kč
Kotel PCH K2 Chemopetr. 2 000 0,90 mil. kč
Severočeské doly - parovod DN 150 2 000 1,30 mil. kč
Oprava odsíření EPRU II 1 999 3,20 mil. kč
ELE Ledvice 1 999 2,30 mil. kč
ELE Počerady B6 1 999 5,50 mil. kč
ELE Prunéřov I 1 999 1,40 mil. kč
Parovod Lovochemie a.s. Lovosice 1 999 1,00 mil. kč
Teplárna Chomutov 1 999 - 2 000 2,30 mil. kč
Růžodolská výsypka - potrubní rozvody Chemopetrol Litvínov 1 999 3,80 mil. kč
Chemopetrol Litvínov 1 999 10,30 mil. kč
J. E. Temelín 2.bl.,nádrže,potrubí 1 999 - 2 000 1,50 mil. kč

Kорпус зaлob и зданий

Výrobní hala Ortmann, Děčín - opláštění 2 007 2,70 mil. kč
Zauhlovací most ELE Prunéřov I 2 005 3,20 mil. kč
Haly Ortmann Děčín 2 005 5,50 mil. kč
Modrá loděnice Slapy 2 004 1,30 mil. kč
Hala Lovosice 2 004 2,50 mil. kč
ČOV Chánov středová věž 2 003 1,20 mil. kč
Glanzstoff opláštění rampy expedice 2 003 3,00 mil. kč
Hala Úholičky 2 002 3,00 mil. kč
Přístavba haly SEVEROTISK Ústí n. Labem 2 002 1,40 mil. kč
Hala PILSNER URQUEL Teplice 2 002 0,80 mil. kč
Nástavba Lovosice 2 002 1,00 mil. kč
GLAVOSTAV Glaverbel Czech 2 001 10,50 mil. kč
CHEMOPETROL Litvínov 2 000 1,20 mil. kč
Hala GLAVOSTAV Glaverbel Czech 2 000 4,20 mil. kč
Opláštění věže Prunéřov 1 999 0,50 mil. kč

Kрыша

ELE Tušimice – pokládka nové střechy – blok 21, 22 2 010 9,90 mil. kč
ECK Generating-rekonstrukce střechy strojovny 2 009 4,20 mil. kč
ECK Generating-rekonstrukce střechy Strojovny bl.3, Kladno 2 009 3,30 mil. kč
Tušimice-střecha 2 etapa 2 009 9,90 mil. kč
AGC Glavostav střecha haly Řetenice 2 008 1,30 mil. kč
BD-SA 41,Meziboří sanace střechy 2 007 1,30 mil. kč
SA 41, Nad Parkem 379-380, Meziboří - sanace střechy 2 007 1,30 mil. kč
Panel. Dům Most, bl. 509 2 006 2,80 mil. kč
RD Hostomice 2 005 0,20 mil. kč
Panel. dům Teplice, Březová 2 005 0,80 mil. kč
Panel. dům Most bl. 96 2 005 0,95 mil. kč
Panel. dům Most bl. 636 2 004 0,70 mil. kč
Panel. dům Most bl. 251 2 004 1,00 mil. kč
Panel. dům Most bl. 89 2 004 1,00 mil. kč
Glaverbel Czech - GLAVOSTAV 2 003 0,50 mil. kč

Tеплоизоляция зданий

Panelový dům bl. A1, Kopistská 223-224, Litvínov-Janov 2 013 5,79 mil. kč
Panelový dům bl.633,ul.K.Marxe 722-726, Most 2 013 21,90 mil. kč
Panelový dům bl.534, Višňová 303-306, Most 2 013 4,13 mil. kč
Panelový dům, V Cestkách 1242, Mnichovo Hradiště 2 013 6,75 mil. kč
Panelový dům bl.722, Josefa Ševčíka 911, Most 2 013 1,90 mil. kč
Panelový dům bl.327, Pionýru 2726-2728, Most 2 013 2,48 mil. kč
Bytový dům bl.7, SNP 366,430,455,467,644, Most 2 013 3,37 mil. kč
Bytový dům bl.99, tř.Budovatelů 2397-2399, Most 2 013 18,60 mil. kč
Panelový dům,ul. Mládežnická 1642-4643, Jirkov 2 013 3,42 mil. kč
Panelový dům bl.410, ul. Moskevská, Most 2 013 10,03 mil. kč
Panelový dům bl.619, ul.Česká 470, Most 2 013 4,64 mil. kč
Panelový dům bl.632, ul.K.Marxe 573-576, Most 2 013 11,78 mil. kč
Bytový dům, ul.Resslova 1674,Litoměřice 2 013 2,66 mil. kč
Panelový dům,ul.Tylova 300/1, Bílina 2 013 2,63 mil. kč
Panelový dům, ul.Tovární 299,Dubí 2 013 2,03 mil. kč
Panelový blok bl.633, Karla Marxe 722-726, Most 2 012 24,01 mil. kč
Panelový dům bl.524,Růžová 3085-3095,Most 2 012 18,60 mil. kč
Panelový dům bl.408, Brněnská 1776, Most 2 012 15,59 mil. kč
Panelový dům bl.547, Rozmarýnova 1348, Most 2 012 23,13 mil. kč
Bytový dům bl.352, 1.Máje, Most 2 012 4,20 mil. kč
Panelový dům bl.347, Z.Štěpánka 2818-2821 2 012 5,93 mil. kč
Bytový dům Buzulucká 376 a 377, Teplice 2 012 2,90 mil. kč
Panelový dům bl.541, Růžová 1237, Most 2 012 4,79 mil. kč
Panelový dům bl.651, Kapitána Jaroše 57, Most 2 012 3,13 mil. kč
Panelový dům Litoměřická 861-862, Bílina 2 012 3,76 mil. kč
Bytový dům bl.A2, Kopistská v Litvínově – Janově 2 012 6,09 mil. kč
Bytový dům bl.602, Lidická 60-70, Most 2 012 6,42 mil. kč
Panelový dům bl.546,Rozmarýnová 1347,Most 2 012 13,23 mil. kč
Bytový dům bl.524, Růžová 3085-3095, Most 2 012 7,77 mil. kč
Panelový dům Na Vyhlídce 317 a 318, Děčín 2 012 5,42 mil. kč
Panelový dům bl.377, U Věžových domů 2940,Most 2 012 9,30 mil. kč
SNP 1629, Jirkov 2 011 1,50 mil. kč
SNP bl. 8, Most 2 011 4,40 mil. kč
Zd. Fibicha, bl. 316A, Most 2 011 4,80 mil. kč
BD - bl.603, ul. Kpt. Jaroše, Most 2 011 2,20 mil. kč
SNP 1627-28, Jirkov 2 011 3,10 mil. kč
Liberecká 606 Hrádek nad Nisou 2 011 2,90 mil. kč
BD - Vrbenského, bl. 727, Most 2 011 6,30 mil. kč
BD - Třebízského 2896, Teplice - zateplení 2 011 2,30 mil. kč
BD Bezručova 4201, Chomutov 2 011 4,40 mil. kč
Na Spádu 2508, Ústí nad Labem - zateplení 2 011 3,10 mil. kč
SVJ bl. 620, Most 2 011 4,10 mil. kč
Čelakovského 36, Jablonec nad Nisou 2 011 9,20 mil. kč
Studentská 1530 Turnov 2 011 3,20 mil. kč
BD - bl. 708, ul. J. Ševčíka, Most, sanace lodžií 2 011 2,10 mil. kč
Panelový dům SNP 1629, Chomutov 2 011 1,52 mil. kč
Panelový dům SNP 1627-1628, Chomutov 2 011 3,04 mil. kč
Na vyhlídce 317,318, Děčín 2 011 5,40 mil. kč
BD -bl. 82, ul. J. Skupy, Most 2 011 4,20 mil. kč
BD - bl. 511, ul. J. Suka, Most 2 011 6,70 mil. kč
BD - bl. 612, ul. J. Husa, Most 2 011 5,60 mil. kč
BD - bl. 386, Most 2 011 1,90 mil. kč
Valdštejnská 2066, Litvínov - sanace střechy 2 011 1,90 mil. kč
Studentská 1527-1529, Turnov 2 011 8,80 mil. kč
SVJ Pod Tratí, Hrádek nad Nisou - zateplení 2 010 6,10 mil. kč
Bezručova 4265-67, Chomutov 2 010 6,00 mil. kč
BD -ul. SNP bl.12, Most 2 010 3,50 mil. kč
SVJ Komenského Duchcov - zateplení 2 010 3,50 mil. kč
BD-bl. 293, Most 2 010 2,80 mil. kč
BD Nezvalova bl. 236 č.p. 2491, Most 2 010 4,50 mil. kč
SVJ Osvoboditelů, Lovosice - zateplení 2 010 4,70 mil. kč
BD - bl. 725, Most - zateplení 2 010 18,10 mil. kč
Bezručova 4201 Chomutov 1. část 2 010 1,90 mil. kč
Litvínov-Janov,ul. Gluckova č.p.233-234, blok A6 2 010 5,70 mil. kč
SVJ ul. Budovatelů, Jablonec nad Nisou 2 010 15,10 mil. kč
Smetanovy sady, Jirkov 2 010 3,80 mil. kč
SVJ Sadová 1160, Duchcov 2 010 7,20 mil. kč
ZŠ Bystřany,Pražská 216 2 010 10,70 mil. kč
SVJ Skupova, Louny 2 010 5,70 mil. kč
Průmstav Praha - zateplení garáží 2 010 1,70 mil. kč
Tylova 304, Bílina 2 010 4,00 mil. kč
BD-Blok 339, Most zateplení 2 010 2,80 mil. kč
Za Chlumem 730, Bílina zateplení 2 010 2,10 mil. kč
BD-Blok 336, Most zateplení 2 010 3,20 mil. kč
SVJ Teplická 601, Bílina 2 010 3,30 mil. kč
Maršovská, Teplice 2 010 16,40 mil. kč
KOVOSREAL Duchcov - zateplení fasády + střecha 2 010 2,80 mil. kč
BD-bl.338,Most zateplení 2 009 4,20 mil. kč
SVJ Dolní170,Krupka zateplení 2 009 3,70 mil. kč
BD-bl.363,Most zateplení 2 009 2,80 mil. kč
BD-bl.361,Most zateplení 2 009 0,50 mil. kč
IBS-zateplení Falk a Hocke Ústí nad Labem 2 009 4,10 mil. kč
BD-bl.314,Most zateplení,sanace lodžii 2 009 3,60 mil. kč
BD-bl.705,Most zateplení,sanace lodžii, zasklení lodžii 2 009 11,90 mil. kč
BD-bl.339, Most zateplení 2 009 2,80 mil. kč
SVJ-Teplická 601,Bílina 2 009 3,20 mil. kč
SVJ Za Chlumem 730,Bílina 2 009 1,40 mil. kč
SVJ-Pod Doubravkou 2897-2900 Teplice,zateplení 2 009 11,85 mil. kč
SBD-Chomutov, Písečná,zateplení 2 009 5,50 mil. kč
Byt.jednotkách Karlové Vary 2 009 24,00 mil. kč
SBD Jezerská 1539 Jirkov Betonstav s.r.o.,Bytový komplex o 200 2 009 1,78 mil. kč
ZŠ Měcholupy, zateplení 2 009 4,90 mil. kč
BD-bl.285, Most zateplení 2 009 2,80 mil. kč
SVJ-Maršovská 1521/1522 Teplice zateplení,sanace,střecha 2 009 16,00 mil. kč
BD-bl.519,bl.520,Most zateplení,sanace lodžii 2 008 9,10 mil. kč
BD-bl.517,Most zateplení,sanace lodžii 2 008 6,00 mil. kč
BD-bl.600, Most,zateplení 2 008 9,00 mil. kč
SVJ A.České634,635, Ústí nad Labem zateplení,sanace střešního pláště 2 008 5,20 mil. kč
BD Děčín ul.Příčná 351/6 zatepelní,výměna oken,sanace střešního pláště 2 008 14,60 mil. kč
BD Nad Plovárnou 514, Krupka zateplení, sanace lodžii 2 008 3,00 mil. kč
BD-bl.629,Most zateplení,sanace lodžii 2 008 3,80 mil. kč
BD-bl.613, Most zateplení,sanace lodžii 2 008 9,00 mil. kč
BD-bl.556,Most zateplení,sanace lodžii 2 008 5,30 mil. kč
BD-Nad Plovárnou 513,514 Krupka 2 008 2,80 mil. kč
SVJ Za Chlumem 728,Bílina zateplení, sanace střešního pláště 2 008 4,90 mil. kč
BD-bl.226,Most sanace omítek,rekonstrukce fasády 2 008 1,60 mil. kč
BD-bl.623,Most zateplení,sanace lodžii 2 008 3,00 mil. kč
BD-bl.728,Most zateplení,sanace a zasklení lodži 2 008 4,90 mil. kč
BD-bl.360,Most zateplení,sanace lodžii 2 008 2,40 mil. kč
BD-bl.359,Most zateplení,sance balkónů 2 008 2,40 mil. kč
Konzervárna Hrobčice-zateplení obv.pláště 2 008 1,85 mil. kč
BD-bl.15,Most zateplení,sanace balkonů 2 008 1,60 mil. kč
BD-bl. 710, Most zateplení,rekonstrukce vstupů 2 008 8,80 mil. kč
BD-bl.288, Most zateplení 2 008 5,70 mil. kč
SVJ Fibichova, bl. 283, Most - zateplení, sanace a zateplení střechy 2 007 7,60 mil. kč
SVJ Jilemnického, bl. 210, Most - zateplení a výměna oken 2 007 5,00 mil. kč
SVJ V Klidu, 3115/8, Ústí nad Labem - zateplení a výměna oken 2 007 6,40 mil. kč
Palackého 1524-1526, Teplice - zateplení a výměna oken 2 007 6,50 mil. kč
M.J. Husa, bl. 629, Most - zateplení a sanace lodžií 2 007 3,60 mil. kč
M.J.Husa, bl. 613, Most - zateplení a sanace lodžií 2 007 7,80 mil. kč
SVJ J.K.Tyla 2627 - zateplení a sanace střechy 2 007 1,30 mil. kč
B. Martinů, bl. 556, Most - zateplení a sance balkonů 2 007 4,60 mil. kč
J.Skupy, bl. 85,86, Most - sanace balkonů 2 007 1,80 mil. kč
BD-SA 41,Meziboří sanace střechy 2 007 1,30 mil. kč
BD-SV 41,Litvínov zateplení 2 007 1,20 mil. kč
Panel. dům Most, bl. 625 2 006 2,80 mil. kč
Panel. dům Most, bl. 301 2 006 3,00 mil. kč
Panel. dům Most, bl. 82 – sanace teras 2 006 1,00 mil. kč
Panel. dům Most, bl. 534 – úpravy vchodů 2 006 1,00 mil. kč
Panel.domy Teplice, opravy lodžií 2 006 1,50 mil. kč
SVJBD Jílové, Teplická ul. 2 006 3,70 mil. kč
SVBJ Žatec, Šafaříkova ul. 2 006 2,00 mil. kč
SVBJ Dukelských hrdinů, Krupka 2 006 5,00 mil. kč
BD – bl. 210, Most 2 006 - 2 007 4,30 mil. kč
Glanzstoff - rekonstrukce komínového tělesa 2 005 4,60 mil. kč
Administrativní budova ELE Ledvice 2 005 5,70 mil. kč
Panel. dům Osek, Hrdlovská 614 2 005 1,10 mil. kč
Panel. dům Teplice, Březová 2 005 7,30 mil. kč