• +420 417 562 135|
 • mapa stránek|
 • tisk stránky|
 • přidat do oblíbených
 • Úvod
 • Zateplení budov
 • Průmyslová izolace
 • Reference
 • Fotogalerie
 • certifikáty
 • kontakt
 • volné pozice
 • Stavební firma

  Zabývá se různorodými stavebními činnostmi od vypracování projektu až po realizaci staveb.

   

  Zateplování budov

  Zajišťuje finanční poradenství ,projektovou a stavební dokumentaci až po konečnou realizaci.

  Průmyslová izolace

  Realizuje teplené a chladové izolace, opláštění budov, rekonstrukce střech průmyslových objektů.

  Protihluková opatření

  Zpracování akustiké studie, návrh a vývoj, tlumiče hluku strojních a technologických zařízení, akustické zástěny.

  Reference izolací

  stránka:  2  3

  REKONSTRUKCE , GO ELEKTRÁRENSKÝCH BLOKŮ, KOTLŮ A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

  Název zakázky termín realizace celkový objem
  ELE Prunéřov I 1999 1,4 mil. Kč
  ELE Ledvice 1999 2,3 mil. Kč
  ELE Počerady B6 1999 5,5 mil. Kč
  Oprava odsíření EPRU II 1999 3,2 mil. Kč
  Teplárna Chomutov 1999-2000 2,3 mil. Kč
  J. E. Temelín 2.bl.,nádrže,potrubí 1999-2000 1,5 mil. Kč
  ELE Počerady B3 2000 0,5 mil. Kč
  Kotel Česká Třebová 2000 1,1 mil. Kč
  Kotel Ostrov nad Ohří 2000 1,2 mil. Kč
  Kotel PCH K2 Chemopetr. 2000 0,9 mil. Kč
  Kotel Výtopna Litoměřice 2000 0,4 mil. Kč
  Údržba ELE Ledvice 2000-2001 1,6 mil. Kč
  ELE Ledvice BO K4 2000-2001 0,4 mil. Kč
  ELE Prunéřov I. 2001 0,3 mil. Kč
  ELE Ledvice GO K2 2001 1,5 mil. Kč
  ELE Počerady GO K2 2002 1,3 mil. Kč
  ECKG Kladno 2002 0,5 mil. Kč
  ELE Ledvice BO kotlů 2002 1,0 mil. Kč
  Ele Počerady – GO K4 2003 5,719 mil. Kč
  Ele Počerady – GO K3 2003 4,2 mil. Kč
  Ele Prunéřov GO BL 5 2004 3,7 mil. Kč
  Teplárna Kladno rekonstrukce K3 2003 1,6 mil. Kč
  Vřesová Kotel E203, E207 a propoj.potrubí 2003 0,7 mil. Kč
  Elektrárna Prunéřov GO bloku 3 2004 3,7 mil. Kč
  Elektrárna Ledvice oprava zásob.nádrží 2004 0,9 mil. Kč
  ELE Prunéřov I – GO K5 2005 5,5 mil. Kč
  Energetika Kladno – blok 5 2005 1,5 mil. Kč
  ELE Počerady – GO B5, Luwo 2 2006 2,5 mil. Kč
  ELE Mělník – EO K 11 2006 1,8 mil. Kč
  ELE Prunéřov I – GO B6, K6 2006 9,0 mil. Kč
  GT Kladno – špičkovací zdroj 2006 1,5 mil. Kč
  ECK Kladno – přeložky K1 a K2 2006 2,0 mil. Kč
  ELE Kladno – GO K4 2006 2,0 mil. Kč
  Kotelna Chánov 2006 0,6 mil. Kč
  TIVALL – izolace kotelny a potrubí 2006 2,1 mil. Kč
  Spolchemie-jednotka na výrobu pryskyřice 2006 4,0mil. Kč
  Spolchemie-izolace potrubí 2006 3,2mil. Kč
  Hudební divadlo Karlín-izolace VZT 2006 1,0mil. Kč
  Horkovodní napáječ Chomutov 2006 1,5mil. Kč
  Parovod TN Ústí nad Labem 2006 3,2mil Kč
  Teplárna Tábor - izolace pro výstavbu kotle K7 a TG2 2007 9,5 mil. Kč
  ELE Ledvice - izolace RCHS B4 2007 1,5 mil. Kč
  Lovochemie - izolace filtrů EO K4 a K5 2007 2,5 mil. Kč
  ELE Ledvice - 110 MW - izolace potrubí, armatur a turbíny 2007 10,9 mil. Kč
  ELE Ledvice - 110 MW - dodávka a montáž protihlukového krytu turbíny 2007 1,9 mil. Kč
  ELE Počerady-oprava izolace kotelny GO B6 2007 4,0mil.Kč
  ELE Tušimice-demontáž izolací kotlů OB bl.3,4 2007 1,9mil. Kč
  Petrochemie-izolace při odstávce 2007 11,5mil. Kč
  Ekoklima-Stadion Slávie-izolace VZT 2007 2,5mil. Kč
  Projekt,dodávka izolace kotle Teplárna Tábor 2007 10mil. Kč
  Projekt,dodávka montáž strojovna turbíny Levice 2007 15mil. Kč
  Izolace filtru Lovosice 2007 5mil. Kč
  Tivall izolace potrubí 2007 4mil. Kč
  Knauf Insulation izolace čpavkového čerpadla 2007 1,5mil Kč
  Energetické opravny, a.s.izoalce RCHS B4- ELE Ledvice 2007 1,35mil. Kč
  TOPAV-izolace potrubí Řemenice 2007 1,40mil. Kč
  ZVVZ-Enven Engineering,a.s. GO EO č.6 ELE Počerady 2007 1,98mil. Kč
  Glanzstoff-Bohemia s.r.o. celoroční izolace 2007 2,77mil.Kč
  ČEZ,a.s.oprava izolace kotelny GO K6 EPOČ 2007 4,33mil. Kč
  Hutní montáže,a.s.izol.práce Luwo El.Počerady 2007 5,48mil. Kč
  ČKD Praha DIZ,a.s. výstavba kotle K7 a TG2 v teplárně Tábor,a.s 2007 9,49mil. Kč
  SI Unimontex s.r.o. –izolace 2007 10,62mil. Kč
  ŠKODA POWER a.s. –izolace potrubí a armatur 2007 13,03mil. Kč
  Charmont s.r.o. –izolace v Spolchemii 2007 4,86mil.Kč
  Vápenka ČS Tmáň-izolace potrubí a nádrží 2008 1,5mil. Kč
  Teplárna Plzeň-izolace potrubí a nádrží 2008 1,1mil. Kč
  ELE Počerady-izolace při GO K3 2008 4,0mil.Kč
  ELE Ledvice-izolace potrubí a nádrží 2001-2008 20,0mil. Kč
  Charmont- izolace potrubí vápenka 2008 1,1mil.Kč
  Čertovy schody - Dotec Energo,izolace kotle JITKA-Otín 2008 6,0mil. Kč
  Lovosice-izolace potrubí,výroba bionafty 2008 4,4mil. Kč
  ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž izolací strojovny a turbín-blok 23,24 2009 36,0mil.Kč
  ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž protihlukových krytů-blok 23,24 2009 3,2mil. Kč
  Austria Energy Environment-projekt, dodávka a montáž izolací kotelny LINZ Mitte 1B 2009 8,9mil. Kč
  Area Impianti-dodávka a montáž izolací filtru, Duchcov 2009 1,6mil. Kč
  ECK Generating-rekonstrukce střechy strojovny 2009 4,2mil. Kč
  ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2009 1,0mil. Kč
  ČEZ Prunéřov-izolace turbíny po GO,blok 4 2009 0,8mil. Kč
  Královopolská-Bionafta Lovochemie izolace potrubí 2009 4,4mil. Kč
  ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice 2009 1,56mil. Kč
  Lavimont Brno, a.s. –izolace potrubí Lovosice 2009 5,22mil. Kč
  Izolace OB13 CHUV Ledvice 2009 1,2 mil. Kč
  ELE Prunéřov – oprava izolací turbíny 2009 0,6 mil. Kč
  Glanzstoff-Bohemia s.r.o.celoroční izolace 2009 3,31mil Kč
  Lovosice – izolace reaktoru 2009 – 2010 0,6 mil. Kč
  ČEZ Teplárenská-rekonstrukce izolací parovodu, Hodonín-Holíč 2009-2010 16,5mil. Kč
  Area Imp.-Sineco Eng-izolace Vetropack Blansko 2010 2,5mil. Kč
  ELE Prunéřov – rekonstrukce regulačního kotle 2010 9,4 mil. Kč
  ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2010 1,0 mil. Kč
  ELE Tušimice – projekt, dodávka a montáž izolací
  Strojovny a turbín – blok 21, 22
  2010 - 2011 37,0 mil. Kč
  ELE Počerady - oprava izolací kotle a parovodů 
  měření tečení
  2011 0,9 mil. Kč
  Sklárna Řetenice – izolace potrubí 2011 1,3 mil. Kč
  Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2012 5,0 mil. Kč
  Teplárna Domoradice u Českého Krumlova
  Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru 2012 7,9 mil. Kč
  ALPIQ Kladno – oprava tepelných izolací 2012 1,1 mil. Kč
  IZRAEL – protihlukové kryty turbín 2012 8,8 mil. Kč
  Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2012 3,4 mil. Kč
  EPRU 1 – oprava izolací na kotli K6 2012 0,7 mil. Kč
  ELE Ledvice – izolace potrubí a nádrží 2012 0,5 mil. Kč
  ALPIQ Kladno – izolace potrubí ve strojovně 2012-2013 25 mil. Kč
  a kotelně
  2012-2013 25 mil. Kč
  AGC Řetenice, HOTOX system – izolace potrubí 2013 3,4 mil. Kč
  ELE Ledvice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbíny – Nový Zdroj 660 MWe 2011-2013 22,3 mil. Kč
  ELE Ledvice – protihlukové kryty a izolace potrubí 2012-2013 3,7 mil. Kč
  Vřesová – oprava izolace potrubí TG 2012-2015 3,3 mil. Kč
  Louny – izolace nádrží V = 75 m3 2013 19,8 mil. Kč
  EL. Třebovice – izolace kotle 2013 0,5 mil. Kč
  Výtopna Třeboradice – izolace potrubí 2013 1,3 mil. Kč
  Mariánské Lázně – izolace kotle 2013

  2,2 mil. Kč

  Elektrárna Třebovice – DeNOx, tepelné izolace 2013

  0,8 mil. Kč

  Elektrárna Ledvice – izolace potrubí 2013

  0,8 mil. Kč

  HKW Lichterfelde, Berlín - izolace kotle, potrubí a aparátů 2013-2014

  8,9 mil. Kč

  Stalowa Wola 1x160MW - Izolace turbíny a protihlukový kryt 2013-2014

  3,3 mil. Kč


   

  VÝSTAVBA EKOLOGICKÝCH STAVEB

  Název zakázky termín realizace celkový objem
  Glanzstoff - Bohemia Ekologická jednotka v areálu Lovochemie 2000 1,1 mil. Kč
  Pivovar Louny 2001 0,5 mil. Kč
  Sklárna VITRABLOK Rekuperátor 2001 0,65 mil. Kč
  Vícestupňová odparka Lovosice 2001 1,0 mil. Kč
  Vodní hospodářství EPRU I - II 2001 1,5 mil. Kč
  CZT Děčín - Izolace kouřovodů 2002 1,0 mil. Kč
  AHK LINZ MITTE – výstavba kotle 2004 6,9 mil. Kč
  Duchcov – izolace elektrofiltru 2009 1,5 mil. Kč
  Lovosice – izolace potrubí bionafty 2009 4,4 mil. Kč
  ELE Linz – izolace kotle 2009 8,0 mil. Kč
  Kladno – rekonstrukce střechy strojovny 2009 3,4 mil. Kč
  ELE Hodonín – izolace potrubí 2009 - 2010 16,8 mil. Kč
  Teplice – oprava izolací parovodu 2010 0,8 mil. Kč
  ELE Prunéřov – rekonstrukce regulačního kotle 2010 9,4 mil. Kč
  Kyjov – izolace elektroodlučovače 2010 3,0 mil. Kč
  ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží 2010 1,0 mil. Kč
  ČOV Bystřany – izolace a oplechování nádrží 2010 1,9 mil. Kč
  ELE Tušimice – izolace filtru 2011 1,8 mil. Kč
  Keramost Prunéřov – izolace filtru 2011 0,5 mil. Kč
  Pivovar Svijany – izolace tanků 2012 0,5 mil. Kč
  AGC Řetenice – izolace filtru 2013 2,2 mil. Kč
  Pivovary Protivín a Velké popovice - izolace nádrží 2013 0,5 mil. Kč
  Elektrárna Dětmarovice – izolace ventilátoru 2013 1,0 mil. Kč

   

  Reference izolací - stránka:  1  2  3

   

  Novinky

  Spolupráce se společností AREVA

  Dne 22. 6. 2012 se na Francouzské ambasádě v Praze, za přítomnosti francouzského velvyslance Pierra Lévyho, konal slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezispolečností PRVNÍ ...

  Více

  Nákup nových strojů

  Společnost zakoupila tři nové stroje od společnosti MABI  ...

  Více

  Více novinek v sekci novinky

   
  zavřít